YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

NITRABOR er Kalksalpeter tilsatt 0,3 % bor.
Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 4 %
2,0 mm – 3,35 mm: 69 %
3,35 mm – 4,75 mm: 27 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 3,04
Kornstyrke, kg: 4,1
Volumvekt: 1,1 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Porsgrunn
Reg.nr. (Mattilsynet): 492
Reg. nr. (Produktregisteret): 315168