YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S)

YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S)

Ammoniumnitrat basert nitrogengjødsel med kalsium, magnesium og et høyt innhold av svovel.
Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, og der S-behovet generelt er stort, mens P- og K-behovet er dekket. Det høye svovelinnholdet gjør også produktet til et godt alternativ ved delgjødsling av oljevekster.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 0 %
2,0 mm – 3,35 mm: 8 %
3,35 mm – 4,75 mm: 84 %
Større enn 4,75 mm: 8 %

D50, mm: 4,0
Kornstyrke, kg: 6,9
Volumvekt: 1,07 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Rostock, Tyskland
Reg.nr. (Mattilsynet): 2972
Reg. nr. (Produktregisteret): 603547