YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel.
Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å supplere N-tilførselen og dekke et normalt svovelbehov der behovet for P og K er dekket av husdyrgjødsla

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 0 %
2,0 mm – 3,35 mm: 10 %
3,35 mm – 4,75 mm: 83 %
Større enn 4,75 mm: 7 %

D50, mm: 3,91
Kornstyrke, kg: 5,9
Volumvekt: 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Rostock, Tyskland
Reg.nr. (Mattilsynet): 3622
Reg. nr. (Produktregisteret): 605410