UREA (til landbruksformål)

UREA (til landbruksformål)

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen.

Består av amidnitrogen (CO(NH2)2) som, via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten kan urea gi store nitrogentap, spesielt under ugunstige klimaforhold. Urea kan løses opp i temperert vann og sprøytes ut, f.eks. som en sen proteingjødsling etter skyting i hvete.

Unngå å bruke Urea 46-0-0 på beiter der dyr ferdes.

Kornform: Prillet

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 85 %
2,0 mm – 3,35 mm: 15 %
3,35 mm – 4,75 mm: 0 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 1,8

Volumvekt: 0,7 pluss/minus 0,02 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 40 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted:
Yara Tyskland / Yara Nederland