OPTI-START 12-23-0

OPTI-START 12-23-0

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt som startgjødsel om våren i bl.a. korn og potet, spesielt på fosforfattig og kald jord. Brukes sammen med en Fullgjødseltype hvor hoveddelen av N, P og K tilføres.
Gjødseltypen krever at man har tilleggsutstyr til kombimaskin eller potetsetter for å få plassert den sammen med såkornet og settepoteten, mens Fullgjødsel tilføres separat i gjødsellabben.

Forsøk viser god avlingsrespons i bygg og potet. Normal dosering er ca. 4 kg/daa i korn og ca. 10 kg/daa til potet.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 0,90 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Småsekk á 25 kg på 1000 kg pall
Storsekk á 750 kg

Produksjonssted: Finland
Reg.nr. (Mattilsynet): 11623
Korn

Korn: Benyttes som startgjødsel sammen med Fullgjødsel. Spesielt i bygg og på skifter med kald jord med lave P-AL-verdier. Krever eget gjødselagregat på kombimaskina.