OPTI-PK 0-11-21

OPTI-PK 0-11-21

Fosfor- og kaliumgjødsel som også inneholder kalsium og noe svovel.
Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som erter, åkerbønner og kløver. Inneholder klor.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 60 %
3,35 mm – 4,75 mm: 36 %
Større enn 4,75 mm: 3 %

D50, mm: 3,0
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 1,07+/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 750 kg

Produksjonssted: Nederland
Reg.nr. (Mattilsynet): 4675
Reg. nr. (Produktregisteret): 315164