OPTI-P 0-20-0

OPTI-P 0-20-0

En trippelsuperfosfat som foruten fosfor også inneholder kalsium og litt svovel.
Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosforbehov. For eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 50 %
3,35 mm – 4,75 mm: 44 %
Større enn 4,75 mm: 5 %

D50, mm: 3,2
Kornstyrke, kg: større enn 5
Volumvekt: 1,07+/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 750 kg

Produksjonssted: Nederland
Reg.nr. (Mattilsynet): 4358
Reg. nr. (Produktregisteret): 315165