YaraVita SOLATREL – sikre deg mot næringsmangel i potet

I 2019 startet NIBIO-Apelsvoll i samarbeid med Yara opp en forsøksserie for å undersøke effekten av ulike gjødslingsstrategier i potetsortene Nansen, Lady Claire og Innovator. Fra tidligere forsøk, blant annet i Nitratprosjektet, vet vi at jevn og riktig næringsforsyning er ekstra viktig i disse sortene. Riktig gjødsling kan gi betydelig avlingsgevinst.

Ny forsøksserie 2019 – YaraVita SOLATREL og OPTI-START 12-23-0 i kombinasjon med FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro. Avblomstra ruter med OPTI-START og Solatrel har kommet lengst som et resultat av raskere og jevnere etablering (Foto: Bjørn Tor Svoldal)

Behandlinger

Forsøkene ble utført hos Geir Olav Næss i Lågendalen (Innovator), på Maarud Gård i Sør-Odal (Lady Claire) og på NIBIO Apelsvoll i Østre Toten (Nansen). Feltene ble gjødslet med YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro mikro om våren tilsvarende 10,5 kg N (90 kg/daa), og ledd 2,3, 5, og 6 fikk dessuten 10 kg OPTI-START 12-23-0 som vårgjødsling. Det ble delgjødslet med 20 kg YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro i alle ledd 25 dager etter oppspiring og leddene med 20 kg N fikk i tillegg til 12 kg YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) om våren, 17 kg YaraLiva NITRABOR 39 dager etter oppspiring. Ledd 3 og 6 ble i tillegg behandlet med YaraVita SOLATREL tilsvarende 1 l/daa to ganger, når riset var henholdsvis 10 cm og 30 cm høyt.YaraVita Solatrel forsøk.JPG

Resultat

I middel for tre sorter viser resultatene en økning i salgbar avling ved å benytte OPTI-START 12-23-0, og en ytterligere økning ved å behandle med YaraVita Solatrel. Denne gevinsten får man både ved 14 kg N nivå og 20 kg N/daa. Det er også en økning i avling fra leddene med 14 kg N til leddene med 20 kg N/daa. Forskjellen på rutene kunne også sees i feltene, da de rutene som hadde fått ekstra fosfor hadde kommet lenger i utvikling på grunn av en raskere og jevnere etablering (se bildet).

Anbefalinger

Balansert gjødsling er viktig i potet og en jevn og god næringsforsyning er spesielt viktig i Nansen, Lady Claire og Innovator for å forhindre en for tidlig avmodning og avlingstap. For å forebygge fosformangel anbefaler vi å bruke OPTI-START 12-23-0 og YaraVita SOLATREL som standard i disse sortene. Det er god lønnsomhet i å forebygge næringsmangler, som potensielt kan gi store avlingstap. Det er særlig respons på plassering av OPTI-START, som gir en ekstra dose av fosfor sammen med ammoniumnitrogen, like ved settepoteten. I tillegg til bladgjødsling med YaraVita Solatrel på 10 og 30 cm ris. Solatrel inneholder en god dose fosfor samt kalium, kalsium og magnesium og litt mangan og sink.  En flersidig bladgjødsling med næringsstoffene som vanligvis er de begrensende i potet.  

Ta kontakt og bli med i trekningen av 3 YaraVita kanner