Potet
Potet

YaraVita SOLATREL – sikre deg mot næringsmangel i potet

Et multinæringsprodukt med fosfor for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikre god kvalitet.

Ta kontakt og bli med i trekningen av 3 YaraVita kanner