Besøkende

Besøkende og leverandører til Yara Glomfjords område må registrere seg selv i Resepsjonen. Portene er bemannet fra 07:30 til 14:00.

Om den besøkende har god kjenneskap til fabrikkområdet og har fått god opplæring i sikkerhet for området, vil vedkommende motta et adgangskort i Resepsjonen. Dersom den besøkende ikke har mottatt denne informsajonen, må vedkommende bli hentet i porten og transportert til sin avtale. 

Lokale kkunder eller leverandører som er ofte på området kan ta et generelt sikkerhetskurs og kjøpe et adgangskort. 

Ansatte ved fabrikkområdet som ønsker å ta med seg familie eller andre må klarere dette med sikkerhetsepersonalet.  

Vennligst last ned sikkerhetsbrosjyren (PDF) for Yara Glomfjord