Bærekraft

Sertifikater Yara Glomfjord har følgende sertifikater: ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

Sertifikater

Yara Glomfjord har følgende sertifikater: ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

Miljø

Prosessindustrien i Norge er underlagt strenge krav for alle typer utlsipp, men Yaras egne miljømål går lengre enn disse. 

Det foretas derfor kontinuerlige forbedringer for å holde alle utslipp på et minimumsnivå.