Transportører / Hauler

Hauler at Yara Porsgrunn

Informasjonen du finner her gjelder spesielt for transportører som skal inn på Yara Porsgrunn sitt område. Denne informasjonen plikter alle å sette seg inni før man skal inn på området.

Informasjon om sikkerhetsklarering, adgangs- og kjøretillatelse finner du i vår Sikkerhetsklarering side.

Informasjon om sikkerhetsprotokoll for lasting og lossing av ammoniakkløsning (inntil 25%), salpetersyre og CN-løsning (PetroCare, NitCal Sol, Nutriox) finner du i dokumentet L-214_ved01_Safety_Protocoll.pdf.

Våre sikkerhetsdatablad finner du i vår Sikkerhetsdatablad side

Information on this page is valid for carriers who enter Yara Porsgrunn's area. This information shall be read and understood by everyone before entering the area.

Information about security clearance, access and driving permission can be found in the Safety induction page.

Information on safety protocols for loading and unloading of ammonia solution (up to 25%), nitric acid and CN solution (PetroCare, NitCal Sol, Nutriox) can be found in the document L-214 Vedlegg 01 Safety Protocoll (.pdf, 294kb), in Norwegian only.

You will find our safety datasheets on our Safety data sheets page.