Rutiner for HMS-opplæring i Herøya Industripark / Routines for HSE Training in Herøya Industrial Park

Alle virksomhetene ved HIP har gått sammen om å lage en felles obligatorisk HMS-opplæring for personer som skal ha adgangstillatelse til HIP.

Ta kontakt med Munio hvis du har spørsmål - 47 33 35 14 20 eller  support@muniolms.com. Her er en oversikt over vanlige spørsmål om vårt sikkerhetsklareringsystem: link til side

Dette må firmaet gjøre:

 1. Åpne opp linken i bunn av denne siden og send det utfylte skjemaet til din kontaktperson eller den tekniske kontaktperson som angitt i ISNetworld. Dette skjemaet er avgjørende for at vi skal kunne gi adgang til Herøya Industripark!
 2. Gi beskjed til de som er på listen om å registrere seg og fullføre kursene, se under. Dette gir den enkelte adgang til Herøya Industripark

Dette må den enkelte gjøre:

 1. Registrere deg ved å gå til denne adressen: https://yaraporsgrunn.muniolms.com/no/registration
  1. Er du en registrert bruker i Munio LMS, gå til trinn 2
 2. Når du har registrert deg, gå til denne adressen: https://yaraporsgrunn.muniolms.com/no/user/access
 3. Velg lokasjon "Yara Norge AS avd Porsgrunn" og velg relevant(e) sone(r):
  1. Fabrikkområde: Tilgang til Yara sine fabrikker (NII, SSO, FGJ3/4, KS/FGJ2, Skipning o.l)
  2. ISPS: Tilgang til kun kaianlegg, ingen tilgang til fabrikkene
  3. Sjåfør: Tilgang til kun å hente/bringe varer, ingen tilgang til fabrikkene
  4. HACCP: Tilgang til CO2-anlegget
 4. Gjennomfør kursene, pass på at det står "Gjennomført" under Yara Porsgrunn

From 23 April 2018, Herøya Industrial Park (HIP) has a new routine for HSE training. All HIP companies have collaborated to create a joint mandatory HSE training for persons who need access to HIP.

Visit www.munioaccess.com to start HSE training.

Last ned "Rekvirering av adgangstillatelse for virksomheter ved Herøya Industripark" fra HIP sin nettside (.doc, 60 kb) / Download "Requisition of access permit" from HIP's website (.doc, 60 kb)