Yara Porsgrunn safety induction

Rutiner for HMS-opplæring i Herøya Industripark / Routines for HSE Training in Herøya Industrial Park

Fra og med 23. april 2018 endrer Herøya Industripark (HIP) rutinene for HMS-opplæring.

Alle virksomhetene ved HIP har gått sammen om å lage en felles obligatorisk HMS-opplæring for personer som skal ha adgangstillatelse til HIP.

Besøk www.munioaccess.com for å starte HMS-opplæring. 

From 23 April 2018, Herøya Industrial Park (HIP) has a new routine for HSE training. All HIP companies have collaborated to create a joint mandatory HSE training for persons who need access to HIP.

Visit www.munioaccess.com to start HSE training.

Last ned "Rekvirering av adgangstillatelse for virksomheter ved Herøya Industripark" fra HIP sin nettside (.doc, 60 kb) / Download "Requisition of access permit" from HIP's website (.doc, 60 kb)