Prosedyrer / Procedures

Two engineers talking

Her finner du Yara Porsgrunn sine prosedyrer og Herøya Industripark sine fellesbestemmelser som gjelder spesielt for personer som skal arbeide inne på Yara Porsgrunn sitt område. Relevante prosedyrer er vist i bunn av denne siden, mens vedleggene finner du her (vedlegg siden er under utarbeidelse). NB! Linkene du finner i prosedyrene til vedlegg virker ikke!

For å få tilgang til Herøya Industriparks Fellesbestemmelser, send mail til hip@hipark.no og oppgi kontaktperson for bedriften. Vedkommende vil motta link som kan deles i bedriften for registrering av brukere.

Alle entreprenører er pålagt å sette seg inn i disse prosedyrene og fellesbestemmelsene som inneholder ufravikelige krav i forhold til arbeid inne på Yaras områder. Entreprenøren kan bli forespurt om å levere en HMS plan som dekker oppdraget. Denne skal kunne fremlegges for gjennomsyn og godkjennelse før arbeid settes i gang. Planen skal dekke alle faser av arbeidet og tilfredsstille alle myndighetsbestemmelser. Leverandør forplikter å utarbeide fremdriftsplan og HMS plan som overleveres Yara Porsgrunn senest 1 uke etter bestilling. I tilknytning til arbeidstillatelser skal ”Sikker Jobbanalyse” benyttes i henhold til gjeldene bestemmelser.

Below is a list over relevant Yara Porsgrunn procedures and Herøya Industrial Park's common regulations that shall be followed when operating inside Yara Porsgrunn's premises.

In order to get access to Herøya Industrial common regulations, send an e-mail to hip@hipark.no with contact details.

For the English version of Yara Porsgrunn procedures, please contact your Yara contact person.

Endringer

Endringer 30.09.2022

  • L-208: Krav til å gha Dipotherine i umiddelbar nærhet samt nye krav til verneutstyr for håndtering av flytende gasser
  • L-241: Presiseringer av krav, endringer er markert i blått
  • L-238: Ingen nye krav
  • L-236: Endring: Avvik fra bruk av sidehåndtak kan gjøres forutsatt at det er gitt tillatelse i AT ved beskrevet i SJA.
  • L-227: Presisering av krav: endringer er markert i blått

Endringer 28.01.2022

  • L-210 Ingen nye krav for entreprenører, kun pressiseringer om at AT for planlagt jobb skal signeres 3 arbeidsdager før jobben starter. Se kapittel 4.3.2
  • Endringer er markert i blått

Endringer 19.01.2022

  • L-239 Ingen nye krav for entreprenører, kun krav til hvordan vi i Yara Porsgrunn sikrer at anlegg/utstyr er isolert. Kravene til de entreprenører/utførende står i L-210
  •