En internshipstilling i Yara kan være en flott mulighet, og det er det mange som mener.

Møt Lene

Internship: HR
Bachelor i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Innlandet

«Yara har gitt meg muligheten til å ta del i et inspirerende og lærerikt arbeidsmiljø. Gjennom internasjonalt prosjektbasert arbeid har jeg fått oppleve verdien av moderne teknologi når det gjelder å knytte sammen mennesker på tvers av kulturer og nasjonaliteter. Muligheten til å utfordre teoretisk kunnskap i en praktisk ramme i Yara har gitt meg god innsikt i et variert og interessant arbeidsliv.»

Møt Andreas

Internship: Ethics and Compliance
Master i endringsledelse, Handelshøyskolen BI

«Det har vært veldig fint å jobbe i Yara. Teamet mitt – ja, faktisk de fleste teamene ved hovedkontoret – består av mange nasjonaliteter. Det er en fantastisk måte å lære på. Du får samarbeide med mennesker fra hele verden, og det er en stor bonus.»

Møt Safiyyah

Safiyyah i Yara

Internship: Procurement
Master i økonomi og ledelse, med vekt på logistikk, drift og forsyningskjede, Handelshøyskolen BI

«Jeg tok mastergraden i logistikk med en intensjon om å jobbe innen humanitær logistikk. Målet mitt med utdanningen var å tilegne meg kunnskap som jeg kan bruke til fellesskapets beste. Jeg visste ikke på forhånd at arbeidet i Yara skulle komme til å passe så bra med både utdanningsbakgrunnen min og mine personlige mål.
Det gir en god følelse hver morgen å vite at jeg sammen med samfunnet ellers skal arbeide for å sørge for mat til 300 millioner mennesker på jorden, kjempe for å verne om jordkloden og bidra til en verden uten sult – på en ansvarlig måte.»