Håndtering og lagring av NOx-kontrollreagenser: ammoniakk og urea

Med ekspertisen vår på ammoniakk og urea for bruk med SCR- og SNCR-systemer for NOx-reduksjon tilbyr Yara lagringsløsninger som vi kan utforme og bygge for deg.

Dette lagringsutstyret kan:

 • bygges inn i et SNCR- eller SCR-system eller DeNOx-hybridsystemer som kombinerer SCR- og SNCR-teknologier
 • være uavhengig med en lagertank på en annen del av anlegget

Målet vårt er å utvikle en lagringsløsning som hjelper deg med å optimalisere kontrollen av ammoniakk- eller ureaforbruket på anlegget. Vi har en totrinns tilnærming:

Trinn 1: Utfør en vurdering av situasjonen på anlegget før du utformer en løsning som passer installasjonen din bestammoniakk og urea
Trinn 2: Installer standard eller tilpassede tanker, enten helt nye eller som en del av renoveringen av en DeNOx-installasjon, for å oppfylle nye behov.

At cement plant

Vi kan hjelpe deg med følgende

 • oppgradere til større lagringskapasitet
 • gå fra én reagensløsningstype til en annen (f.eks. fra vannfri ammoniakk til en ammoniakkløsning)
 • installere nye rør for forsyningssystemet til reagensen
 • Gjennomfør utblanding av reagensen på anlegget ditt (gjelder kun urea), eller installer en egen utblandingsenhet.
Edgar Borge
Edgar Borge
Business Manager, Air1

Telemetrisystem og sikker lagring av ammoniakkløsningen for reduksjon av nitrogenoksider

Vi tilbyr en telemetriløsning som vil gi deg absolutt kontroll over og tillit til beholdningen av ammoniakkløsning for NOx-reduksjon. Hvis du bruker Yaras telemetriløsning, blir beholdningen av reduksjonsmiddel overvåket konstant: Vi tar ansvar for å holde mengden på nivået du har definert på forhånd.

Med telemetriverktøyet vårt på Internett kan du overvåke forbruket og beholdningen direkte og i sanntid. På grunnlag av dette kan vi hjelpe deg med å administrere, og i noen tilfeller optimalisere, planleggingen av reagensleveranser til SCR- eller SNCR-systemet for å:

 • sikre forsyningen din bedre med dette effektive planleggingsverktøyet
 • administrere beholdningen med færre bekymringer: Fordi du har god oversikt over beholdningen i sanntid, kan du reagere direkte. Du kan også overvåke forbruksmønsteret av reagenser for DeNOx til enhver tid
 • Det er bare å bestille: Du kan optimalisere planleggingen av leveranser av reduksjonsmidler til SCR- eller SNCR-systemet ditt

Yara vil administrere den videre forsyningen av reagensen basert på automatiserte forespørsler til systemet. Dette betyr at du kan konsentrere deg om andre oppgaver og føle deg sikker på en pålitelig reagensforsyning. Vi tilbyr et bruksklart telemetrisystem, inkludert: 

 • installasjon av telemetriverktøyet 
 • overvåkning av nivåene 
 • datainnsamlings- og -overføringssystem for overvåkning på en brukervennlig nettside som kan nås fra datamaskiner i kontrollrommet, PC-en din og til og med smarttelefoner og nettbrett. Du kan følge med i sanntid og endre forbruket og beholdningsnivåene dine direkte.

Telemetrisystemet vårt er fleksibelt og kan brukes til å samle inn data og overvåke andre data, som temperatursensorer, trykk og kjemiske sensorer. Kontakt NOx-kontrolleksperten vår for å få mer informasjon om pålitelige leveranser av ammoniakkløsning.

Yara: eksperten på ammoniakk for sikre, pålitelige og rimelige leveranser 

Yara er den største produsenten av ammoniakk i verden og tilbyr en enestående ekspertise på håndtering av ammoniakk. Takket være fabrikker over hele Europa gir Yara uovertruffen pålitelighet, med garanti for reserveforsyning. Vi transporterer ammoniakk og ammoniakkløsninger over hele verden for ulike bruksområder, inkludert kontroll av NOx. Yara leverer reduksjonsmiddelet du ønsker fra det enestående nettverket av fabrikker, som sikrer alternativ konstant forsyning.

Sikre løsninger for ammoniakklagring

Vi tilbyr også systemer for:

1. utblanding av vannfri ammoniakk – nær eller på anlegget ditt. Dette betyr at: 

 • Vannfri ammoniakk transporteres til anlegget ditt, men risikoen forbundet med lagring er redusert
 • Et tilpasset utblandingssystem for ammoniakk kan installeres nær anlegget 
 • Vannfri ammoniakk leveres av Yara, og utblandingen utføres på utblandingssystemet ditt. Ammoniakkløsningen overføres deretter til fabrikken din for bruk i prosessen med å redusere NOx-utslipp.

Kontakt eksperten vår på NOx-kontroll for å få mer informasjon om løsningene våre for utblanding av ammoniakk.

2. Ammoniakkløsninger: Lagringsløsningene våre er utformet for å optimalisere det tilgjengelige lagerområdet: 

 • En horisontal tank kan installeres der det er høydebegrensninger
 • En vertikal tank gir større lagerkapasitet på et lite område

 

Løsningen vår for lagring og håndtering av ammoniakkløsning: 

 • er enkel å bruke og krever minimal opplæring fordi den er enkel å installere og vedlikeholde 
 • bruker ikke et komplisert buffersystem, til forskjell fra mange andre lagringssystemer
 • reduserer luftutslipp til et minimum og forhindrer søl av produktet på eller nær anlegget 
 • bruker en trykksatt enhet om nødvendig. Denne løsningen tar hensyn til endringen i trykk på grunn av ekspansjon/kontraksjon av gassen og variasjoner i væskens damptrykk 
 • er utformet i henhold til EN-12952-14: 2004