Bladgjødsling til korn med Yara Vita Gramitrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Bladgjødsling til potet med Yara Vita Solatrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Yara N-Sensor seminar dag 1

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvilke servicepakker er mulig å velge? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Programvareoppdateringer og bruk av Yara N-Sensor i eng (Knud Nissen - PDF),
 • Intervju med Yara N-Sensor bruker Fridtjof Skjerve
 • Gode råd om gjødsling til korn (Bernt Hoel - PDF)

Yara N-Sensor seminar dag 2

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvordan kalibrere sin Yara N-Sensor, målstyrt vs. N-gjødsling, hvordan vet jeg at min Yara N-Sensor viser riktige verdier (Knud Nissen - PDF)
 • Nytten av Atfarm for deg som har Yara N-Sensor (Tove Sundgren)
 • Yara N-Tester, og null- og maksruter som hjelpemiddel til å vurdere delgjødslingsbehov (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulatoren og verdien av variert gjødsling (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Bruk av bakgrunnskart til Yara N-Sensor (Knud Nissen - PDF)

Atfarm webinar

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hva er Atfarm og hvorfor bruke Atfarm? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulator, økonomiske muligheter (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Demonstrasjon av Atfarm (Jan-Eivind Kvam-Andersen)
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse om presisjonslandbruk, hva bør være klart til sesong? (Anders Rognlien)