"Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?" (Opptak av hele seminaret)

Torsdag 11. november inviterte Yara Norge, AgriAnalyse og NHO Mat og Drikke til seminar der temaet var hvordan de økte råvare- og energiprisene påvirker norsk landbruk og matproduksjon. Her kan du se opptak av hele seminaret. 

"Hvordan fikse et ødelagt matsystem?"

Svein Tore Holsetherkonsernsjef i Yara og president i NHO, innledet seminaret ved å snakke om store globale utfordringer innen matproduksjon og matforsyningom viktigheten av at bonden får betalt for den jobben som gjøres, og om hvilke grep Yara tar for å bidra til det grønne skiftet og for å være en partner for bonden. 

"Hvordan skape optimisme i norsk landbruk og norsk matproduksjon med økende kostnader?"

Willfred Nordlund, leder i Næringskomiteen, snakket om hvordan den nye regjeringen har som mål å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet. Han snakket også om viktigheten av at det produseres nok, trygg og sikker mat i Norge, og om at regjeringens forventer at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene landbruket

"How rising input prices put pressure on the ongoing food price boom?"

Josef Schmidhuber fra FAO (FN's Mat og landbruksorganisasjon) holdt et foredrag (på engelsk) om hvordan de økende råvare- og energiprisene påvirker de allerede høye prisene på matvarer. Han sammenliknet prisnivåene over tid, og kunne fortelle at prisen på matvarer og prisen på råvareog energi i stor grad følger hverandre. 

"Hva skjer i energimarkedene og hva kan det bety for verdikjedene for mat?"

Sverre Alvik fra Det Norske Veritas var tilstede for å fortelle om hva som egentlig skjer i energimarkedene og hva det kan bety for verdikjedene for mat. Energi- og matsystemene henger sammen, og en energikrise forsterker en matkrise. Energisystemene vi kjenner i dag er i dramatisk endring. 

"Hvordan slår økte gasspriser inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon?"

Dag Tore Mo fra Yara hadde fått i oppdrag å snakke om hvordan økte gasspriser slår inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon. Til tross for økte gasspriser, er Mo’s oppfatning er at verdens nitrogenproduksjon kommer til å holde seg relativt bra fordi den globale etterspørselen er sterk  

"Jordbruket – i spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet"

Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse holdt foredrag om den kraftige prisøkningen på en rekke råvarer og innsatsfaktorer, og om hvilke utfordringer dette vil skape for den globale matforsyningen. Smedshaug var tydelig på at vi må ha en nasjonal beredskap for å sikre at landbruket og den enkelte bonde får de innsatsfaktorene som trengs. 

"Hva er lærdommene å ta med seg hjem etter fire år som Country Manager i Kina?"

Seminaret ble avsluttet av Knut Røed, som nettopp har vendt tilbake til Norge etter fire år som Yaras Country Manager i det kinesiske markedetHan gav publikum et innblikk i kinesisk landbrukog fortalte om utfordringene og mulighetene de står ovenfor i tiden som kommer.

Webinar: "Ny råvareboom?"

24. september 2021 arrangerte Yara Norge og AgriAnalyse webinar med tittelen "Ny råvareboom?".
Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, snakket om drivkrefter og trender i råvaremarkedet, Dag Tore Moe, Yara, snakket om hva som driver prisøkningen i gjødselmarkedet, og Magnus Dehlie, Denofa, snakket om hva som skjer i soyamarkedet. Se opptaket her. 

Bladgjødsling til korn med Yara Vita Gramitrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Bladgjødsling til potet med Yara Vita Solatrel

Møteledere: Karoline Grosås Nordbø

Yara N-Sensor seminar dag 1

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvilke servicepakker er mulig å velge? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Programvareoppdateringer og bruk av Yara N-Sensor i eng (Knud Nissen - PDF),
 • Intervju med Yara N-Sensor bruker Fridtjof Skjerve
 • Gode råd om gjødsling til korn (Bernt Hoel - PDF)

Yara N-Sensor seminar dag 2

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hvordan kalibrere sin Yara N-Sensor, målstyrt vs. N-gjødsling, hvordan vet jeg at min Yara N-Sensor viser riktige verdier (Knud Nissen - PDF)
 • Nytten av Atfarm for deg som har Yara N-Sensor (Tove Sundgren)
 • Yara N-Tester, og null- og maksruter som hjelpemiddel til å vurdere delgjødslingsbehov (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulatoren og verdien av variert gjødsling (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Bruk av bakgrunnskart til Yara N-Sensor (Knud Nissen - PDF)

Webinar om presisjonsverktøyet Atfarm

Møteledere: Karoline Nordbø og Anders Rognlien

 • Hva er Atfarm og hvorfor bruke Atfarm? (Jan-Eivind Kvam-Andersen - PDF)
 • Spredekalkulator, økonomiske muligheter (Håvard Bjørgen - PDF)
 • Demonstrasjon av Atfarm (Jan-Eivind Kvam-Andersen)
 • Gjennomgang av spørreundersøkelse om presisjonslandbruk, hva bør være klart til sesong? (Anders Rognlien)