Sikkerhet ved sekkehåndtering

Ved håndtering av storsekker er det viktig å ta forsiktighetsregler så en unngår klem- og fallskader. Våre storsekker er av veldig god kvalitet og tåler 5 ganger lasten i sekken. Det skal derfor ikke skje at en sekk revner, men i år har vi faktisk sett at noen sekker ikke har tålt normal håndtering.

I enkelte tilfeller ved løfting har sekken delvis revnet i området der fyllinga av sekken stopper. Forklaringen på dette er tunge presenninger, som gjennom en lang vinter, gnisser mot sekkekanten. Med lite snø og mye vind, som i vinter, har slitasjen blitt ekstra stor.

Slitasje på sekken etter gnissing mellom sekk og presenning.  Dette gjør at sekken er betydelig svekka og kan revne når den løftes.

Skal du fortsatt bruke sekker som har vært lagra ute i vinter, må du se ekstra nøye på sekken at den ikke har skader, særlig i området der gjødsla slutter i sekken. Ser du slitasje må du være meget forsiktig når sekken løftes. Et tips i tillegg er å benytte storsekkniv ved tømming av sekken.

Når du tar imot gjødsel for vinterlagring må du sørge for at presenningen legges godt inntil sekken, eller at du legger noe mellom sekk og presenning slik at gjødselsekken ikke skades. Det beste er å lagre gjødsla inne. Både ved inne- og utelagring må underlaget være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander.