Håndtering og transport av mineralgjødsel

Håndteringskjeden utsetter gjødsla for mange ledd og mye mekanisk stress før den kommer til sluttbrukeren. Det er viktig at produktet har god kvalitet for spredning, slik at spredemønsteret og den påfølgende avlingen ikke blir påvirket.

For å redusere kvalitetsreduksjonen til et minimum og unngå problemer med sikkerhet under transport er det viktig å ta hensyn til gjødslas kvalitet fra produksjonen i håndteringskjeden.

De fleste Yaraprodukter håndteres som løsvare.  For å bevare topp kvalitet igjennom hele håndteringskjeden er det viktig å lære opp alt personale til å følge korrekte håndteringsrutiner og prosedyrer.

Utstyr for lasting, lossing, lagring og transport

  • Om mulig skal man alltid transportere fulle paller. Dekk pallene med et beskyttende lag plast og sett dem på et lager. 
  • Innersekken er vanntett, så skulle den bli skadet vil det påvirke gjødsla. Det er derfor viktig å unngå enhver form for skade under transport og lossing.

Manuell håndtering av gjødselsekker

Det er alltid anbefalt å tildekke kroppen ved håndtering av mineralgjødsel. Unngå direkte kontakt med hud og øyne.  Les alltid etiketten på emballasjen, den inneholder viktig informasjon om mulige farer og hvordan man kan unngå å komme i riskosituasjoner. (Lenke til Farepiktogrammer i Fert. Product Labelling)

  1. Ingen må stå under eller like ved lasten mens den løftes, flyttes på eller tømmes.
  2. Løftebevegelsen må være rolig og vertikal.
  3. Når sekkene har blitt løftet, fullfør flytteprosessen og ikke la dem henge i lufta.
  4. Utstyret som brukes for løfting av storsekk må ha avrundede kanter for å unngå at løftehempen blir skadet.
  5. Storsekkhempen må kunne gli langs tennene på løfteutstyret.
  6. Vær forsiktig når sekken kuttes åpen, bruk fortrinnsvis en kniv med langt skaft.

Løfting og flytting av små sekker med mineralgjødsel

Ved løfting av 40kgs sekker med mineralgjødsel er det viktig at man løfter riktig for å unngå skade på ryggen. Bruk benmuskulaturen og ikke ryggen. Riktig løfteteknikk beskrives i detalj på denne videoen.