Gjødselteknisk ordliste


Anhydrid - Kjemiske salter som dannes ved fjerning av krystallvann.
DAP - Diammoniumfosfat (vannløslig fosfor).
EFMA nå FE - Fertilizer Europe. En intereuropeisk organisasjon for gjødselprodusenter.
Eksotermisk - Kjemisk reaksjon som produserer varme
Granulering - Partikkeldannelse ved klumping eller lag på lag (snøballeffekt). Gjødselkorn som er litt ujevne i overflaten.
Granulometrisk spredning - Variasjon i partikkelstørrelsen til et produkt.
Hygroskopisitet  - Egenskapen for å ta opp fuktighet fra luft
Kaking - Sementering av partikler grunnet bl.annet dannelse av krystallbroer mellom kornene. 
Litervekt - Vekt per volumenhet av et produkt som helles i en beholder.
MAP - Monoammoniumfosfat (vannløselig fosfor).
Nettsteder - www.fertilizereurope.com / www.unece.org/trans
Nitrofosfat  - Produksjonsprosess av gjødsel basert på oppløsning av råfosfat i salpetersyre
Prilling  - Størkning av smådråper av smelte som faller i kald luft i et prilletårn. Gjødselkornene blir glatte og perleaktige.
Primære næringsstoffer - Nitrogen (N), Fosfor (P) og Kalium (K).
Rasvinkel (dynamisk) - Rasvinkelen når man heller på en haug med gjødsel.
Rasvinkel (statisk) - Rasvinkelen man får når gjødsla faller på en horisontal overflate.
Relativ fuktighet - Fuktighet i forhold til mettet luft ved en spesifikk temperatur
Segregasjon - Separering av partikler av forskjellig størrelse pga bevegelse eller vibrasjoner.
Sitratløselig fosfor (P) - Fosfat løslig i sitronsyre (f.eks. kalsiumfosfat)
Rent nitrogen (N) - Gjødselslag som inneholder kun nitrogen som viktigste næringsstoff
Termosykling  - Det indre krystallgitteret i ammoniumnitrat forandrer seg, vanligvis ved 32°C
ULD  - Ultralyd lekkasjedetektor
Vannløselig P - Fosfatsalter løselige i vann (MAP/DAP)