Gjødselspredning

Kornform, kornstyrke, litervekt og overflatebehandling har betydning for gjødslas spredeegenskaper.


Konstruksjon på alle Yaras Fullgjødsel®-typer, enten de er prillet eller granulert, holder kvalitetskrav for spredning på mer enn 24 meters arbeidsbredde. Godt vedlikehold, riktig innstilling av gjødselsprederen, og ikke minst samspillet mellom maskin og fører, er avgjørende for sprederesultatet.

Ved endringer i næringsinnhold, overflatebehandling eller lignende, blir de aktuelle gjødseltypenes spredeegenskaper testet. Spredetestene utføres for de mest brukte gjødselsprederne ved at gjødsel fra Yara blir sendt til de respektive sprederfabrikantene for testing. Veiledende tabeller og instruksjon for innstilling følger dokumentasjonen til de respektive sprederne. De siste oppdaterte tabellene finner du lenger ned i artikkelen (lenker til spredefabrikantenes hjemmesider). 

Spredetabellene må regnes som veiledende, blant annet fordi faktorer som sprederens tekniske stand, vekstens høyde, terreng, vind og luftfuktighet vil kunne påvirke sprederesultatet. Ta dreieprøve ved radgjødsling og prøvespredning ved bruk av sentrifugalspreder. Først da får du et nøyaktig svar på hvor mye gjødsel som blir spredd ut på jordet. Instruksjonsbok og notater fra tidligere år er nyttige for å kunne foreta nødvendige justeringer.

Med Yaras markprøvingsutstyr kan gjødsel og spreder testes ute på jordet. Markprøvingsutstyret har sine begrensninger, men dette er likevel den beste måten å teste om gjødselfordelingen på tvers av kjøreretningen er tilfredsstillende. Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving, landbrukskontorer og landbruksskoler disponerer dette utstyret.


Huskeliste for gjødselsprederen

 • Rengjøring og vedlikehold av sprederen.
 • Følg sprederens instruksjonsbok.
 • Granulert eller prillet gjødsel – bruk anbefalt innstilling for den aktuelle gjødseltypen.
 • Ta dreieprøve ved bruk av kombimaskin eller radgjødslingsspreder.
 • Ved bruk av sentrifugalspreder:
  • Monter sprederen vannrett i anbefalt høyde over bakken
  • Bruk riktig kjøreavstand for å oppnå et jevnt spredebilde
  • Foreta mengdekontroll
 • Kjør med anbefalt hastighet.
 • Sjekk at turtallet på kraftuttaket er riktig.

Innstilling av sprederen

Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, da sikrer en seg at næringsstoffene blir spredd jevnt.

Følgende sprederprodusenter har foretatt prøver med Yaras mineralgjødsel og lenkene fører til oppdaterte spredetabeller:

Amazone

Bogballe

Kverneland Accord

Rauch

Vicon

 

Ut på åkeren

 • Hold riktig kjøreavstand på åkeren. Om du ikke har faste hjulspor så merk dem med skum, farge, pinner eller lignende. Øyemål er ikke å stole på.
 • Ikke spre gjødsel i sterk vind. Sentrifugalspredere er vanligvis mere følsomme enn radgjødslingsspredere. Sidevind vil flytte spredemønsteret sidelengs.
 • Vær oppmerksom ved høy luftfuktighet. Noen gjødselslag absorberer mere fuktighet fra luften enn andre.
 • Hold konstant hastighet i henhold til sprederinnstillingen. En variasjon i hastigheten på 10-20% gjør stor forskjell på resultatet.
 • Ikke kjør for fort. På ujevn grunn vil høyere hastighet gi dårligere spredning.
 • Sjekk sprederesultatet jevnlig. Kan hende flere ting må justeres underveis.

Spredetest med bruk av spredebakker
Spredetest med bruk av spredebakker