Rugavling

For å fastsette avlingens størrelse måler man to faktorer. Det ene er antallet korn per arealenhet, og det andre er de enkelte korns vekt.

RugavlingHøye avlinger oppnås ved å få rett antall skudd og blader, opprettholde en grønn bladmasse, øke antallet frø per aks og størrelsen på hvert korn. Et balansert gjødslingsprogram som inkluderer alle makro- og mikronæringsstoffer er det som mest påvirker disse faktorene.

 

Det er to typer rug som dyrkes, konvensjonelle sorter og hybrider. Hybridene produserer vanligvis mellom 15 og 20 prosent mer enn konvensjonelle sorter. Såkorn av hybridene er dyrere i innkjøp enn de konvensjonelle, men noen hybrider er mer mottakelige for meldrøye enn de konvensjonelle. For å begrense infeksjoner, selges en del hybrider i blanding med 10 % konvensjonelle sorter, noe som kan hjelpe på meldrøyeproblematikken. Flere av de nyere høytydende hybridene har en mye større pollenproduksjon, og dette reduserer også faren for smitte av meldrøye.

Den høye kostnaden på hybridene gjør at de blir mer interessante å dyrke på jord med et høyt produksjonspotensiale. Vanligvis sier man at hybridene kan være interessante på åkre som har et avlingspotensiale som er over 5 tonn/ha. 

Rugavlingene varierer med jord, klima, sort og gjødslingspraksis. I land som Ukraina og Russland ligger gjennomsnittet på 2,5 - 3,5 tonn/ha, og i Norden er det vanlig med avlinger opp til 6,5 tonn/ha.