Gjødslingsråd for rug


Det må justeres for Nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn avlingen oppført i tabellen.

Forbruk av næringsstoffer i rugKorreksjon av fosforbehov - rugKorreksjon av kaliumbehov - rug

Delt gjødsling i løpet av vekstsesongen

Dette er en gjødslingsstrategi hvor planlagt gjødselmengde deles opp i vårgjødsling med Fullgjødsel® og en eller flere gjødslinger senere i vekstsesongen. Delt gjødsling gjør det mulig å tilpasse næringsforsyningen i veksttida etter rådende klima- og vekstforhold. Delt gjødsling i rug er spesielt viktig for å redusere legdefaren. 

I tillegg vil delt gjødsling gi økt avling, noe høyere proteininnhold og bedre nitrogenutnyttelse.  

Gjødslingsmatriser

Type fullgjødsel - rug - 8-10kgType fullgjødsel - rug - 11-14kg

Tidspunkt for delt gjødsling i veksttiden

Valg av mineralgjødsel til rug: Eksempel: Jordanalyser med P-AL = 8 og K-AL = 16 viser at Fullgjødsel® 22-3-10 egner seg godt til vårgjødsling når nitrogenbehovet er ca. 11 kilo pr. dekar. Dette tilsvarer 50 kg Fullgjødsel® 22-3-10, og tilfører i tillegg til nitrogenet 1,5 kg fosfor, 5 kg kalium, 0,6 kg magnesium og 1,25 kg svovel pr. dekar.