Svovelmangel forverret av

  • Sur jord
  • Skarpe, lette sandjordarter (utvasking)
  • Lavt moldinnhold
  • Dårlig drenert jord (vassjuk jord)
  • Områder med lite svoveltilførsel via tørravsetning og nedbør

Svovel er viktig for

  • Frisk grønn plantemasse
  • Jevn modning
  • Bedre nitrogenutnyttelse av plantene
  • Fremmer kornets proteininnhold