Fosformangel forverret av

 • Sur eller svært kalkrik jord
 • Lavt innhold av organisk materiale
 • Kalde eller våte forhold
 • Vekster med dårlig utvikla rotsystem
 • Jord med lave P-reserver
 • Jord med høy fosforfikseringskapasitet
 • Jernrike jordarter

Fosfor er viktig for

 • Bedre planteetablering
 • Fremmer tidlig rotutvikling
 • Øker avling
 • Jevnere modning