YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita Thiotrac 300 er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete.

YaraVita Thiotrac 300 er et bladgjødslingsmiddel som inneholder 100 % sulfatsvovel. Veksten kan ta opp sulfatsvovel raskere enn elementært svovel og plantene slipper dessuten å omdanne elementært svovel til sulfatsvovel.

Innhold:
15,2 % Nitrogen (200 g/l N) (10,5 % ammonium-nitrogen og 4,7 % amid-nitrogen)
22,8 % vannløselig sulfat-svovel (300 g/l S)

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.
Eple

Epler: 300-500 ml/da før blomstring. Gjenta behandling under fruktsetting og 10-14 dager etter høsting, men før bladfelling. Vannmengde: 50-100 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 500 ml/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers mellomrom. Vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 500 ml/daa i begynnende stråstrekning (Z30-31) og, hvete bare, eller ved begynnende stråskyting Z49. Ved moderat til alvorlig næringsmangel, gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervall. Vannmengde 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 300-500 ml/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved behov gjentas behandlingen 1-2 ganger med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 500 ml/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10 - 14 dager senere ved behov. Vannmengde: 15-20 l/daa.

Eple

Epler: 300-500 ml/da før blomstring. Gjenta behandling under fruktsetting og 10-14 dager etter høsting, men før bladfelling. Vannmengde: 50-100 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 500 ml/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers mellomrom. Vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 500 ml/daa i begynnende stråstrekning (Z30-31) og, hvete bare, eller ved begynnende stråskyting Z49. Ved moderat til alvorlig næringsmangel, gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervall. Vannmengde 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 300-500 ml/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved behov gjentas behandlingen 1-2 ganger med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 500 ml/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10 - 14 dager senere ved behov. Vannmengde: 15-20 l/daa.

Svovelmangel etter nedbør?

YaraVita® THIOTRAC® er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete.

YaraVita® THIOTRAC®