YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser ved sprøyting på bladverket i jord-og hagebruksvekster.

Innhold: 12% kalsium på vektbasis, tilsvarende 160 gram kalsium pr. liter

Flytende løsning.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Tankblanding: Dette produkt kan tankblandes med de fleste plantevernmidler. Ved spørsmål om blanding, se tankblandinger, eventuelt ta kontakt med Yara eller din forhandler.

Eple

Epler: Før blomstring: 0,2-0,5 l/daa fra knoppskyting og gjentas hver 7-10 dag frem til begynnende blomstring. Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Gulrøtter

Gulrot: 2-3 sprøytinger (10-14 dagers intervall) med 500 ml/daa når plantene er 10-15 cm. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 500 ml/daa. Sprøyting fra 4-bladsstadiet til andre kjennbare leddknute (Zadoks stadie 14-32). 20 lite vann/daa.

Steinfrugt

Kirsebær: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting. Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann.

Salat

Salat (friland): 500 ml/daa, 10 til 14 dager etter planting eller oppspiring. Gjentas 2-3 ganger med 10 til 14 dagers intervall ved behov. Vannmengde: 20-50 liter/daa.

Pære

Pærer: Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Plums

Plommer: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting. Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann.

Bringebær

Bringebær: 3 behandlinger med 1 l/daa i 40-80 l vann/daa. Første behandling ved begynnende blomstring, andre ved avsluttende blomstring og siste når bærene utvikles. Bringebær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettopp er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann.

Jordbær

Jordbær: 1 l/daa i 15-50 l vann. 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra begynnende blomstring. Jordbær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettop er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann.

Eple

Epler: Før blomstring: 0,2-0,5 l/daa fra knoppskyting og gjentas hver 7-10 dag frem til begynnende blomstring. Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Gulrøtter

Gulrot: 2-3 sprøytinger (10-14 dagers intervall) med 500 ml/daa når plantene er 10-15 cm. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 500 ml/daa. Sprøyting fra 4-bladsstadiet til andre kjennbare leddknute (Zadoks stadie 14-32). 20 lite vann/daa.

Steinfrugt

Kirsebær: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting. Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann.

Salat

Salat (friland): 500 ml/daa, 10 til 14 dager etter planting eller oppspiring. Gjentas 2-3 ganger med 10 til 14 dagers intervall ved behov. Vannmengde: 20-50 liter/daa.

Pære

Pærer: Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting.

Plums

Plommer: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 behandlinger, 4 og 2 uker før høsting. Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann.

Bringebær

Bringebær: 3 behandlinger med 1 l/daa i 40-80 l vann/daa. Første behandling ved begynnende blomstring, andre ved avsluttende blomstring og siste når bærene utvikles. Bringebær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettopp er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann.

Jordbær

Jordbær: 1 l/daa i 15-50 l vann. 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra begynnende blomstring. Jordbær under plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettop er fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade. Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann.