YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot fosfor- og kalsiummangel ved sprøyting på bladverket i potet, frukt og bær.

Innhold:
3% nitrogen på vektbasis, tilsvarende 39 g N pr. liter, 1% nitrat og 2% ammonium, 10,3% fosfor på vektbasis, tilsvarende 135 g P pr. liter, 3% kalsium på vektbasis, tilsvarende 40 g Ca pr. liter

Flytende løsning.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.
Eple

Eple: 1 liter i min. 20 l vann/daa. 3-8 behandlinger med 10-14 dager intervall fra kronbladfall. For bedre rodfarge på eplene: 1 liter i 50-100 l vann/daa. En behandling når frukten har begynt å skifte farge, gjerne gjentatt etter 7 dager, normalt 2-3 uker for hosting. Seniphos bor tilfores alene og ikke blandes med plantevernmidler og/eller andre sproytemidler.

Gulrøtter

Gulrot: 2-3 sprøytinger med 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye, med 7-10 dager intervaller. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 2 til 3 behandlinger med 1 liter/daa ved tilvekstpunktets strekningsfase til begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren. Gjentas hver 7 til 14 dag. Vannmengde: 7,5 til 20 liter/daa

Steinfrugt

Steinfrukt: 1 l/daa i 50-100 l vann/daa. 2-5 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra kornbladfall.

Salat

Salat (friland): 2-3 behandlinger med 500 ml/daa med start 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Behandlingen gjentas med 7-10 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20-50 l/daa.

Pære

Pærer: 1 liter i min. 20 l vann/daa. 3-8 behandlinger med 10-14 dager intervall fra kronbladfall. For bedre rodfarge på eplene: 1 liter i 50-100 l vann/daa. En behandling når frukten har begynt å skifte farge, gjerne gjentatt etter 7 dager, normalt 2-3 uker for hosting. Seniphos bor tilfores alene og ikke blandes med plantevernmidler og/eller andre sproytemidler.

Bringebær

Bringebær: 3 behandlinger på 1 l/daa. Første gang ved begynnende blomstring, andre ved avsluttende blomstring, og siste når bærene utvikles. Vannmengde: 50 l/daa.

Jordbær

Jordbær: Ikke remonterende sorter: 1 liter i 20-60 l vann/daa fra blomstringsstart. 3 behandlinger med 7-10 dager imellom. Remonterende sorter: 0,5 l i 20-60 l vann/daa. 6 behandlinger med minimum 10-14 dager imellom.

Eple

Eple: 1 liter i min. 20 l vann/daa. 3-8 behandlinger med 10-14 dager intervall fra kronbladfall. For bedre rodfarge på eplene: 1 liter i 50-100 l vann/daa. En behandling når frukten har begynt å skifte farge, gjerne gjentatt etter 7 dager, normalt 2-3 uker for hosting. Seniphos bor tilfores alene og ikke blandes med plantevernmidler og/eller andre sproytemidler.

Gulrøtter

Gulrot: 2-3 sprøytinger med 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye, med 7-10 dager intervaller. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 2 til 3 behandlinger med 1 liter/daa ved tilvekstpunktets strekningsfase til begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur på våren/forsommeren. Gjentas hver 7 til 14 dag. Vannmengde: 7,5 til 20 liter/daa

Steinfrugt

Steinfrukt: 1 l/daa i 50-100 l vann/daa. 2-5 behandlinger med 7-14 dagers intervall fra kornbladfall.

Salat

Salat (friland): 2-3 behandlinger med 500 ml/daa med start 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Behandlingen gjentas med 7-10 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20-50 l/daa.

Pære

Pærer: 1 liter i min. 20 l vann/daa. 3-8 behandlinger med 10-14 dager intervall fra kronbladfall. For bedre rodfarge på eplene: 1 liter i 50-100 l vann/daa. En behandling når frukten har begynt å skifte farge, gjerne gjentatt etter 7 dager, normalt 2-3 uker for hosting. Seniphos bor tilfores alene og ikke blandes med plantevernmidler og/eller andre sproytemidler.

Bringebær

Bringebær: 3 behandlinger på 1 l/daa. Første gang ved begynnende blomstring, andre ved avsluttende blomstring, og siste når bærene utvikles. Vannmengde: 50 l/daa.

Jordbær

Jordbær: Ikke remonterende sorter: 1 liter i 20-60 l vann/daa fra blomstringsstart. 3 behandlinger med 7-10 dager imellom. Remonterende sorter: 0,5 l i 20-60 l vann/daa. 6 behandlinger med minimum 10-14 dager imellom.