YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Innhold:
27,4% mangan på vekt-basis, tilsvarende 500 gram mangan per liter

Flytende suspensjon.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.
Eple

Epler: 100 - 150 ml i 20-100 l vann/daa. Før blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring. Kan gjentas etter 10-14 dager. På korkrust-utsatte sorter utsettes behandling til 6 uker etter avblomstring.

Bønner

Bønner: 100 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Blomkål

Blomkål: 100 ml/daa i 3-20 liter vann/daa fra 4-bladstadtiet. Sprøytingen gjentas med 10 til 14 dagers intervaller ved middels til alvorlige mangelsymptom.

Korn

Korn: 100-200 ml i 5 til 20 l vann/daa fra 2-bladstadiet til 2 leddknute synlig (Zadok 12 til 32). Ved moderate til sterke mangler gjenta behandlingen med 7 til 14 dagers intervaller.

Salat

Salat (friland): 100 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20-50 l/daa.

Mais

Mais: 100 - 200 ml/daa ved 4- til 6 -bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan gjentatte behandlinger være nødvendig med 10 til 14 dagers intervaller. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Pære

Pærer: 100 - 150 ml i 20-100 l vann/daa. For blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring. Kan gjentas etter 10-14 dager. På korkrust-utsatte sorter utsettes behandling til 6 uker etter avblomstring.

Erter

Erter: 100 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Bringebær

Bringebær: 100 ml/daa ved begynnende blomstring. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Jordbær

Jordbær: 100 ml i 20-50 l vann/daa på gronn knopp. Ved behov gjentas behandling etter 10-14 dager.

Eple

Epler: 100 - 150 ml i 20-100 l vann/daa. Før blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring. Kan gjentas etter 10-14 dager. På korkrust-utsatte sorter utsettes behandling til 6 uker etter avblomstring.

Bønner

Bønner: 100 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Blomkål

Blomkål: 100 ml/daa i 3-20 liter vann/daa fra 4-bladstadtiet. Sprøytingen gjentas med 10 til 14 dagers intervaller ved middels til alvorlige mangelsymptom.

Korn

Korn: 100-200 ml i 5 til 20 l vann/daa fra 2-bladstadiet til 2 leddknute synlig (Zadok 12 til 32). Ved moderate til sterke mangler gjenta behandlingen med 7 til 14 dagers intervaller.

Salat

Salat (friland): 100 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20-50 l/daa.

Mais

Mais: 100 - 200 ml/daa ved 4- til 6 -bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan gjentatte behandlinger være nødvendig med 10 til 14 dagers intervaller. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Pære

Pærer: 100 - 150 ml i 20-100 l vann/daa. For blomstring ved stor fare for mangel, ellers etter avblomstring. Kan gjentas etter 10-14 dager. På korkrust-utsatte sorter utsettes behandling til 6 uker etter avblomstring.

Erter

Erter: 100 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet for å forebygge generell manganmangel. 100-150 ml/daa ved blomstringsstart, gjentas ved blomstringsavslutning for å forebygge indre misfarging.

Bringebær

Bringebær: 100 ml/daa ved begynnende blomstring. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Jordbær

Jordbær: 100 ml i 20-50 l vann/daa på gronn knopp. Ved behov gjentas behandling etter 10-14 dager.

Lider plantene dine av manganmangel?

YaraVita® MANTRAC PRO® er en ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

YaraVita® MANTRAC PRO®