YaraVita MAGTRAC

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Innhold:
19,9 % magnesium på vektbasis, tilsvarende 300 gram per liter.

Flytende suspensjon.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold. Ristes godt før bruk.
Eple

Epler: 200-400 ml i 50-100 l vann/daa etter blomstring. Ved sterk mangel kan det behandles rett for blomstring. Utsett behandlingen til 6 uker etter avblomstring på sorter som er følsomme for korkdannelse i skallet.

Gulrøtter

Gulrot: 400 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 3-20 l/daa.

Blomkål

Kålvekster: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: min 20 l/daa.

Korn

Korn: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel. Fra 3-bladstadiet til forste leddknute synlig. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 400 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 50 l/daa.

Mais

Mais: 400 ml/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta med 10-14 dagers intervaller ved behov. Vannmengde: 3-20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 400 ml/daa ved begynnende blomstring. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall fram til 14 dager før høsting. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: min 20 l/daa

Nepe

Kårot: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.

Eple

Epler: 200-400 ml i 50-100 l vann/daa etter blomstring. Ved sterk mangel kan det behandles rett for blomstring. Utsett behandlingen til 6 uker etter avblomstring på sorter som er følsomme for korkdannelse i skallet.

Gulrøtter

Gulrot: 400 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 3-20 l/daa.

Blomkål

Kålvekster: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: min 20 l/daa.

Korn

Korn: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel. Fra 3-bladstadiet til forste leddknute synlig. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 400 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 50 l/daa.

Mais

Mais: 400 ml/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta med 10-14 dagers intervaller ved behov. Vannmengde: 3-20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 400 ml/daa ved begynnende blomstring. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall fram til 14 dager før høsting. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: min 20 l/daa

Nepe

Kårot: 200 ml/daa forebyggende, 400 ml/daa ved synlige symptomer på mangel, når plantene har 4-6 varige blad. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: Min 20 l/daa.