YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn.

Innhold: (gram pr. liter og % på vektbasis):
- 64 g nitrogen (N), 3,9%
- 150 g magnesium (Mg), 9,1%
- 50 g kobber (Cu), 3,0%
- 150 g mangan (Mn), 9,1%
- 80 g sink(Zn), 4,9%

Flytende suspensjon.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Korn

Vårkorn: Behandling med 200 ml ved begynnende strekning (Zadoks 31-32), gjenta behandling etter 10-14 dager med 100 ml når flaggbladet er under utvikling (Zadoks 37-43). Vannmengde: 10-20 l/daa. Høstkorn: Høstbehandling med 100 ml/daa fra 2-bladstadiet. En høstbehandling forutsetter at plantene fortsatt er i vekst og det er frostfritt. Vårbehandling med 200 ml/daa fra strekning og fram til at flaggbladet er så vidt synlig (DC 31-37). Behandling kan også utføres med 100 ml/daa fra flaggbladet er så vidt synlig og til at det er fullt utviklet (DC 39-49). Vannmengde: 10-20 l/daa.

Mais

Mais: 0,2 l/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere ved behov. Vannmengde: 5-20 l/daa.

Korn

Vårkorn: Behandling med 200 ml ved begynnende strekning (Zadoks 31-32), gjenta behandling etter 10-14 dager med 100 ml når flaggbladet er under utvikling (Zadoks 37-43). Vannmengde: 10-20 l/daa. Høstkorn: Høstbehandling med 100 ml/daa fra 2-bladstadiet. En høstbehandling forutsetter at plantene fortsatt er i vekst og det er frostfritt. Vårbehandling med 200 ml/daa fra strekning og fram til at flaggbladet er så vidt synlig (DC 31-37). Behandling kan også utføres med 100 ml/daa fra flaggbladet er så vidt synlig og til at det er fullt utviklet (DC 39-49). Vannmengde: 10-20 l/daa.

Mais

Mais: 0,2 l/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere ved behov. Vannmengde: 5-20 l/daa.