YaraVita FERRITRAC

YaraVita FERRITRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og grønnsaker.

Innhold:
7,6% jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 gram jern (Fe) per liter.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Eple

Eple: 100 ml i 50 l vann/daa 3 til 8 ganger med 7-14 dagers intervall. Start behandling så snart det er nok bladmasse til å fange opp bladgjødsla, eller så snart de første symptomene vises. Unngå behandling ved blomstring.

Jordbær

Jordbær (friland): 100 ml i 60-100 l vann/daa, gjenta behandlingen 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. Behandling kan startes så snart det er tilstrekkelig med blader til opptak (preventivt) eller ved synlige symptomer (kurativt). Skal ikke brukes under blomstring.

Eple

Eple: 100 ml i 50 l vann/daa 3 til 8 ganger med 7-14 dagers intervall. Start behandling så snart det er nok bladmasse til å fange opp bladgjødsla, eller så snart de første symptomene vises. Unngå behandling ved blomstring.

Jordbær

Jordbær (friland): 100 ml i 60-100 l vann/daa, gjenta behandlingen 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. Behandling kan startes så snart det er tilstrekkelig med blader til opptak (preventivt) eller ved synlige symptomer (kurativt). Skal ikke brukes under blomstring.