YaraVita CROPLIFT

YaraVita CROPLIFT

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer.
For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov (eksempelvis i starten av strå-/stilkskytingsperioden i korn og oljevekster, eller ved den mest intense knolltilvekstperioden i potet).

Innhold:
20 % nitrogen (N),
3,5 % fosfor (P),
11,6 % kalium (K),
5 % svovel (S),
1,2 % magnesium (Mg),
0,04 % bor (B),
0,2 % kopper (Cu),
0,02 % jern (Fe),
0,26 % mangan (Mn), 0,006 % molybden (Mo), 0,14 % sink (Zn)

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Gulrøtter

Gulrot: 0,5 kg/daa når dekningsgraden av bladmassen til plantene er tilstrekkelig for godt opptak. Gjenta med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 0,25 til 0,5 kg/daa i 20 l vann ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10 - 14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal for å fange opp sprøytevæsken.

Korn

Korn: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjentatt behandling kan gjores med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utfores når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sproytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkskytingsperioden i korn og oljevekster).

Salat

Salat (friland): 2-3 behandlinger med 100 g/daa fra 4 til 5-bladstadiet. Behandlingene gjentas med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20-40 l/daa.

Mais

Mais: 500 g/daa ved 4- til 6-bladstadiet. Gjenta en eller to ganger med 10-14 dagers intervaller. Vannmengde: 20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 300-500 ml/daa. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Undgå behandling i blomstringsperioden. Ved behov kan plantene også behandles etter høsting. Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 0,25 til 0,5 kg/daa i 20 l vann til alle jordbruksvekster ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10 - 14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal for å fange opp sprøytevæsken. Unngå behandling ved blomstring.

Beter

Beter: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann til alle jordbruksvekster ved behov. Gjentatt behandling kan gjores med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utfores når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sproytevæsken.

Gulrøtter

Gulrot: 0,5 kg/daa når dekningsgraden av bladmassen til plantene er tilstrekkelig for godt opptak. Gjenta med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 0,25 til 0,5 kg/daa i 20 l vann ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10 - 14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal for å fange opp sprøytevæsken.

Korn

Korn: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann ved behov. Gjentatt behandling kan gjores med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utfores når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sproytevæsken. Behandlinger anbefales spesielt for å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller for perioder med stort næringsbehov (f.eks. i starten av strå-/stilkskytingsperioden i korn og oljevekster).

Salat

Salat (friland): 2-3 behandlinger med 100 g/daa fra 4 til 5-bladstadiet. Behandlingene gjentas med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20-40 l/daa.

Mais

Mais: 500 g/daa ved 4- til 6-bladstadiet. Gjenta en eller to ganger med 10-14 dagers intervaller. Vannmengde: 20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 300-500 ml/daa. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Undgå behandling i blomstringsperioden. Ved behov kan plantene også behandles etter høsting. Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 0,25 til 0,5 kg/daa i 20 l vann til alle jordbruksvekster ved behov. Gjentatt behandling kan gjøres med 10 - 14 dagers mellomrom. Behandlingen utføres når det er tilstrekkelig bladareal for å fange opp sprøytevæsken. Unngå behandling ved blomstring.

Beter

Beter: 0,25-0,5 kg/daa i 20 liter vann til alle jordbruksvekster ved behov. Gjentatt behandling kan gjores med 10-14 dagers mellomrom. Behandlingen utfores når det er tilstrekkelig bladareal til å fange opp sproytevæsken.