YaraVita COPTRAC

YaraVita COPTRAC

Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Innhold:
33% kobber (Cu), tilsvarende 500 gram/liter

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Gulrøtter

Gulrot: 50 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 5-20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 50 ml i 20 liter vann/daa i 4 til 6 bladstadiet. For moderate til alvorlig kobbermangel bør behandling repeteres en til to ganger med 10 til 14 dagers intervall.

Korn

Bladgjødsling i korn: 25 ml i 20-30 l vann/daa fra busking til 2. leddknute synlig (Zadoks 20-32), gjentas etter 10-14 dager ved tydelig til kraftig mangel. I høsthvete anbefales en behandling før innvintring. Ved gjødsling med YaraVita Coptrac i voksende grøder skal det ikke gis mer enn 50 ml/daa hver 14. dag.

Salat

Salat (friland): 50 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 50 ml/daa tidlig i sesongen (før blomstring). Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 50 ml/daa i 20-40 liter vann/daa anvendes tidlig i sesongen før starten av blomstring.

Gulrøtter

Gulrot: 50 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 5-20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 50 ml i 20 liter vann/daa i 4 til 6 bladstadiet. For moderate til alvorlig kobbermangel bør behandling repeteres en til to ganger med 10 til 14 dagers intervall.

Korn

Bladgjødsling i korn: 25 ml i 20-30 l vann/daa fra busking til 2. leddknute synlig (Zadoks 20-32), gjentas etter 10-14 dager ved tydelig til kraftig mangel. I høsthvete anbefales en behandling før innvintring. Ved gjødsling med YaraVita Coptrac i voksende grøder skal det ikke gis mer enn 50 ml/daa hver 14. dag.

Salat

Salat (friland): 50 ml/daa 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 50 ml/daa tidlig i sesongen (før blomstring). Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 50 ml/daa i 20-40 liter vann/daa anvendes tidlig i sesongen før starten av blomstring.