YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

En balansert formulering av viktige mikronæringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de mikronæringsstoffene som tas vekk med avlingen.

Innhold:
4,5 % nitrogen (N), tilsvarende 69 gram/liter
4,6 % magnesium (Mg), tilsvarende 71 gram/liter
5,8 % kalsium (Ca), tilsvarende 89 gram/liter
3,9 % bor (B), tilsvarende 60 gram/liter
4,6 % mangan (Mn), tilsvarende 71 gram/liter
0,3 % molybden (Mo), tilsvarende 4,6 gram/liter

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Bønner

Bønner: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting. N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Brokkoli

Brokkoli: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Rosenkål

Rosenkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Kål

Kål: 300 til 400 ml/daa så tidlig ivekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: To tildelinger med 300 ml/daa, når kulturen er 15 cm høy, behandlingen gjentas etter 2 uker. Anbefalt vannmengde 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Purre

Purre: 300 ml/daa tildeles to uker etter planting eller i tilfelle direkte såing, når kulturen er 15 cm høy. For moderat til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger nødvendig med 10-14 dagers mellomrom. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 300-400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen. Det må være tilstrekkelig med bladmasse (4-6 blader/plante) for å sikre godt opptak. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Erter

Erter: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting. N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Bønner

Bønner: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting. N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Brokkoli

Brokkoli: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Rosenkål

Rosenkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Kål

Kål: 300 til 400 ml/daa så tidlig ivekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: To tildelinger med 300 ml/daa, når kulturen er 15 cm høy, behandlingen gjentas etter 2 uker. Anbefalt vannmengde 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Purre

Purre: 300 ml/daa tildeles to uker etter planting eller i tilfelle direkte såing, når kulturen er 15 cm høy. For moderat til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger nødvendig med 10-14 dagers mellomrom. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 300-400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen. Det må være tilstrekkelig med bladmasse (4-6 blader/plante) for å sikre godt opptak. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Erter

Erter: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en måned før innhøsting. N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Sikre avlingspotensialet for raps og rybs?

YaraVita® BRASSITREL PRO® består av en balansert formulering av viktige mikronæringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster, og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de mikronæringsstoffene som tas vekk med avlingen.

YaraVita® BRASSITREL PRO®