YaraVita BORTRAC

YaraVita BORTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot bormangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og grønnsaker.

Innhold:
10,9% bor på vektbasis, tilsvarende 150 gram bor per liter

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Eple

Frukttre: 100 + 100 ml/daa. Før og etter blomstring, eller 200 ml pr. dekar etter høsting, men før bladene visner. Vannmengde: 50-100 l/daa.

Kål

Kål: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Gulrøtter

Gulrot: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Blomkål

Blomkål: 300 ml/daa i 20 l vann/daa. 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Korn

Korn: 100 ml/daa. Fra 4-bladstadiet til stråstrekning (Zadoks stadie 14-30). 3-20 liter vann/daa.

Salat

Salat (friland): 100-200 ml/daa 10 til 20 dager etter planting eller oppspiring. Anbefalt vannmengde: 50 l/daa.

Mais

Mais: 300 ml/daa ved 4- til 8 -bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan en gjentatt behandling være nødvendig 10 til 14 dager senere. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: To behandlinger med 100 ml/daa. Første behandling når knoppene er grønne, og andre når knoppene er hvite. Plantene kan også behandles med 200 ml/daa etter høsting. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Soil application

Soil Application: 5 to 10 l/ha. Apply pre-drilling or pre-planting (or before regrowth of perennial crops). Water rate: 50 l/ha minimum (Tilførsel på jord): 500 til 1000 ml/daa. Tilføres før såing eller før planting (eller før revegitering av flerårige vekster). Vannmengde: 5 l/daa minimum.

Jordbær

Jordbær: 100 ml i 20-50 l vann/daa på knoppstadiet. Gjenta 10-14 dager senere. 200 ml/daa ved gjenvekst etter hosting.

Beter

Beter: 200-300 ml/daa i 20 l vann/daa. 4-6 bladstadiet. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Nepe

Neper: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Eple

Frukttre: 100 + 100 ml/daa. Før og etter blomstring, eller 200 ml pr. dekar etter høsting, men før bladene visner. Vannmengde: 50-100 l/daa.

Kål

Kål: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Gulrøtter

Gulrot: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Blomkål

Blomkål: 300 ml/daa i 20 l vann/daa. 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Korn

Korn: 100 ml/daa. Fra 4-bladstadiet til stråstrekning (Zadoks stadie 14-30). 3-20 liter vann/daa.

Salat

Salat (friland): 100-200 ml/daa 10 til 20 dager etter planting eller oppspiring. Anbefalt vannmengde: 50 l/daa.

Mais

Mais: 300 ml/daa ved 4- til 8 -bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan en gjentatt behandling være nødvendig 10 til 14 dager senere. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: To behandlinger med 100 ml/daa. Første behandling når knoppene er grønne, og andre når knoppene er hvite. Plantene kan også behandles med 200 ml/daa etter høsting. Vannmengde: 20-50 l/daa.

Soil application

Soil Application: 5 to 10 l/ha. Apply pre-drilling or pre-planting (or before regrowth of perennial crops). Water rate: 50 l/ha minimum (Tilførsel på jord): 500 til 1000 ml/daa. Tilføres før såing eller før planting (eller før revegitering av flerårige vekster). Vannmengde: 5 l/daa minimum.

Jordbær

Jordbær: 100 ml i 20-50 l vann/daa på knoppstadiet. Gjenta 10-14 dager senere. 200 ml/daa ved gjenvekst etter hosting.

Beter

Beter: 200-300 ml/daa i 20 l vann/daa. 4-6 bladstadiet. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.

Nepe

Neper: 300 ml i 20 l vann/daa på 4-6 bladstadiet. Ved middels til sterk bormangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager.