YaraVita BIOTRAC

YaraVita BIOTRAC

YaraVita Biotrac™ er en flytende formulering for bladgjødsling, basert på en blanding av næringsstoffer og bioaktive forbindelser ekstrahert fra algen Ascophyllum nodosum. Produktet ble utviklet for å begrense påvirkningen av abiotiske stressforhold (f.eks. kulde og tørke) og for å hjelpe planten i perioder med høy fotosynteseaktivitet for å stimulere blomstring, fuktsetting og forbedre avlingskvalitet og kvantitet.

Den flytende formuleringen gjør det enkelt å måle, helle og blende produktet i sprøytetanken.
God blandbarhet gjør at produktet kan blandes med de fleste plantevernmidler, for å spare både tid og penge. Men sjekk først aktuell blandbarhet ved å bruke den gratis Tankmix-informasjonen som du finner på yara.no på nett eller mobil.
* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Frilandsgrønnsaker: 100-300 ml/daa. Tilfør før utplanting og under perioder med stress og høy veksthastighet. Ikke behandle med mindre enn 10-14 dagers intervaller. Vannmengde: 20 l/daa.

Eple

Frukttrær: 300 ml tilført før blomstring, ved blomstring, og også etter avblomstring. Vannmengde: minimum 20 l/daa.

Korn

Korn: 100-300 ml/daa tilført fra 2 bladstadiet og utover (BBCH 12 til 39). Gjenta behandlingene innen disse vekststadiene med 10-14 dagers intervall, etter behov avhengig av forholdene. Vannmengde. 20 l/daa.

Fertigated Crops

Gjødselvanning friland: 500-1000 ml/daa tilført via dryppvanningssystem med normale blandingingsforhold. Tilføres alene. Tilfør og bruk umiddelbart. Spyl systemet grundig umiddelbart etter behandling med vann for å unngå mikrobiell vekst i systemet. Unngå bruk i lukkede system.

Oilseed Rape (Winter)

Raps: 200-300 ml/daa ved 4 til 9 bladstadiet, og igjen ved begynnende strekning fram til begynnende blomstring. Vannmengde 20 l/daa.

Protected Crops

Oppformering/potteplanter: Behandle 200 ml/100 l vann som en bladgjødsling, når man vanner plantene 2-3 dager før utplanting, for å hjelpe plantene over utplantingsstress, og støtte rotvekst.

Jordbær

Jordbær: Friland: 300 ml/daa tilført ved grønn knopp, ved blomstring og gjentatt 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Frilandsgrønnsaker: 100-300 ml/daa. Tilfør før utplanting og under perioder med stress og høy veksthastighet. Ikke behandle med mindre enn 10-14 dagers intervaller. Vannmengde: 20 l/daa.

Eple

Frukttrær: 300 ml tilført før blomstring, ved blomstring, og også etter avblomstring. Vannmengde: minimum 20 l/daa.

Korn

Korn: 100-300 ml/daa tilført fra 2 bladstadiet og utover (BBCH 12 til 39). Gjenta behandlingene innen disse vekststadiene med 10-14 dagers intervall, etter behov avhengig av forholdene. Vannmengde. 20 l/daa.

Fertigated Crops

Gjødselvanning friland: 500-1000 ml/daa tilført via dryppvanningssystem med normale blandingingsforhold. Tilføres alene. Tilfør og bruk umiddelbart. Spyl systemet grundig umiddelbart etter behandling med vann for å unngå mikrobiell vekst i systemet. Unngå bruk i lukkede system.

Oilseed Rape (Winter)

Raps: 200-300 ml/daa ved 4 til 9 bladstadiet, og igjen ved begynnende strekning fram til begynnende blomstring. Vannmengde 20 l/daa.

Protected Crops

Oppformering/potteplanter: Behandle 200 ml/100 l vann som en bladgjødsling, når man vanner plantene 2-3 dager før utplanting, for å hjelpe plantene over utplantingsstress, og støtte rotvekst.

Jordbær

Jordbær: Friland: 300 ml/daa tilført ved grønn knopp, ved blomstring og gjentatt 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.