YaraVita ACTISIL

YaraVita ACTISIL

ACTISIL er et silisiumholdig vekstfremmende gjødselmiddel, som styrker planten. Brukes i frukt-, bær- og grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland

Kan brukes i økologisk produksjon. Produktet er registrert i Debios driftsmiddelregister.

EC=LT: 0,76 mS/cm i 1 liter/1000 liter vann

Vekt: 1,12 kg/l

Emballasje: 1 liters plastflaske, 12 l pr. kartong, 35 kartonger pr. pall

Actisil inneholder organisk stabilisert (orto-) silisiumsyre, som garanterer et raskt næringsopptak av næringsstoffet silisium (kisel)(Si) i bladene og gjennom røttene.

Actisil gir en forbedret stabilitet av celleveggene og høyner dermed den naturlige motstandskraften i cellene mot mekaniske skader, sopp- og insektsangrep.

Planteetablering

Actisil stimulerer rotdannelsen og forbedrer røttene hos unge planter i spirings- og strekningsfasen. Bladgjødsling med Actisil på nyplantede planter, øker deres etableringsevne.

Biotisk motstandskraft

Actisil øker plantenes motstandskraft mot diverse soppsykdommer og skadedyr på grunn av hardere, fastere celler og kutikula.

Abiotisk (fysiologisk) motstandskraft

Actisil minsker fordampning og reduserer dermed antall vanninger. Silisium øker plantenes toleranse mot høye saltkonsentrasjoner, minsker stress i varme og kalde værforhold og ved høy UV-strålinig. Det øker plantenes vinterherdighet med forminsket plantestress som følge.

Fordeler:

· Gir friske og motstandsdygtige planter mot sopp- og insektangrep.

· Kolin, som inngår i Actisil, styrker planten og øker opptak av silisium og kalsium i planten.

· Øker avling og kvalitet hos mange kulturer såsom jordbær, bringebær, frukt og flere grønnsakskulturer.

· Øker plantens og fruktens fasthet og øker lagringsevnen.

· Minsker opptak av ikke ønskede tungmetaller som kadmium (Cd) m.fl.
Jordbær

ACTISIL er et kiselholdig bladgjødselmiddel, som styrker planten. Produktet anvendes til frukt-, bær- og grønsagsdyrkning. ACTISIL giver en forbedret stabilitet av celleveggene og højer dermed den naturlige motstandskraft hos cellene mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb. Likeledes stimulerer det roddannelsen og forbedrer dermed rødderne hos unge planter i fremspirings- og strækningsfasen. Bladgjødsling med Actisil på nyplantede planter, øger deres etableringsevne. Inneholder Organisk stabilisert (Orto-)kiselsyre: 1,7%. Herav 0,6% rent kisel (Si). Kolinklorid: 52% Kalciumklorid: 9,5% Vægtfylde: 1,12 kg/l EC=LT: 0,76 mS/cm vid 1 liter/1000 liter vand Tilførsel: Bær: Under blomstring når bærene begynner at utvikles gis 0,4 l/ha i 400 l vand. Behandlingen gjentas hver 7. dag. Efterårsbehandling efter høst med 1 l/ha øger vinter hårdførheden. Frugt: 0,3 l/ha i 300 l vand. Efter anden kartfall gis hver 7. - 10. dag. I alt 4 behandlinger. Rotgrønnsaker: Bladgjødsling ca. 8 og 2 uker før høst 1 l/ha i 800 l vand. Salat og andre bladgrønnsaker: Start når bladene begynner at utvikle. Gjenta hver 7. dag frem til en uke før høst. 0,5 l/ha i 400 l vand. Kål: 1 uke efter plantning, gjenta efter 7 dage samt 2 gange før høst 0,5 l/ha i 400 l vand.

Jordbær

ACTISIL er et kiselholdig bladgjødselmiddel, som styrker planten. Produktet anvendes til frukt-, bær- og grønsagsdyrkning. ACTISIL giver en forbedret stabilitet av celleveggene og højer dermed den naturlige motstandskraft hos cellene mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb. Likeledes stimulerer det roddannelsen og forbedrer dermed rødderne hos unge planter i fremspirings- og strækningsfasen. Bladgjødsling med Actisil på nyplantede planter, øger deres etableringsevne. Inneholder Organisk stabilisert (Orto-)kiselsyre: 1,7%. Herav 0,6% rent kisel (Si). Kolinklorid: 52% Kalciumklorid: 9,5% Vægtfylde: 1,12 kg/l EC=LT: 0,76 mS/cm vid 1 liter/1000 liter vand Tilførsel: Bær: Under blomstring når bærene begynner at utvikles gis 0,4 l/ha i 400 l vand. Behandlingen gjentas hver 7. dag. Efterårsbehandling efter høst med 1 l/ha øger vinter hårdførheden. Frugt: 0,3 l/ha i 300 l vand. Efter anden kartfall gis hver 7. - 10. dag. I alt 4 behandlinger. Rotgrønnsaker: Bladgjødsling ca. 8 og 2 uker før høst 1 l/ha i 800 l vand. Salat og andre bladgrønnsaker: Start når bladene begynner at utvikle. Gjenta hver 7. dag frem til en uke før høst. 0,5 l/ha i 400 l vand. Kål: 1 uke efter plantning, gjenta efter 7 dage samt 2 gange før høst 0,5 l/ha i 400 l vand.