ACTISIL

Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel, som styrker planten. Brukes i frukt-, bær-, grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland.

EC=LT: 0,76 mS/cm i 1 liter/1000 liter vann

Vekt: 1,12 kg/l

Emballasje: 1 liters plastflaske, 14 l/kartong, 35 kartonger/palle

Actisil indeholder organisk stabiliseret (orto-) kiselsyre, som garanterer et raskt næringsopptak av næringsstoffet kisel i bladene og gjennom røttene. Kisel,

Actisil gir en forbedret stabilitet av celleveggene og høyner dermed den naturlige motstandskraften i cellerne mot mekaniske skader, sopp- og innsektsangrep.

Planteetablering

Actisil stimulerer rotdannelsen og forbedrer røttene hos unge planter i spirings- og strekningsfasen. Bladgjødsling med Actisil på nyplantede planter, øker deres etableringsevne.

Biotisk motstandskraft

Actisil øker plantenes motstandskraft mot diverse soppsykdommer og skadedyr pga hardere, fastere celler og kutikula.

Abiotisk (fysiologisk) motstandskraft

Actisil minsker fordampning og reduserer dermed antall av vandinger. Kisel øker plantenes toleranse mot høye saltkonsentrasjoner, minsker stress i varme og kalde værforhold og ved høye UV-stråler. Det øker plantenes vinterhardførhet med forminsket plantestress som følge.

Fordeler:

· Gir friske og motstandsdygtige planter mot sopp- og insektangrep.

· Kolin, som inngår i Actisil, styrker planten og øker opptak av kisel og kalsium i planten.

· Øker høsten og kvaliteten hos mange kulturer såsom jordbær, bringebær, frukt og flere grønnsakskulturer.

· Øker plantens og fruktens fasthet og øker lagringsevnen.

· Minsker opptak av ikke ønskede tungmetaller som kadmium (Cd) mfl.

Råd for bruk av produktet

Jordbær

ACTISIL er et kiselholdig bladgjødselmiddel, som styrker planten. Produktet anvendes til frukt-, bær- og grønsagsdyrkning. ACTISIL giver en forbedret stabilitet av celleveggene og højer dermed den naturlige motstandskraft hos cellene mod mekaniske skader, svampe- og insektangreb. Likeledes stimulerer det roddannelsen og forbedrer dermed rødderne hos unge planter i fremspirings- og strækningsfasen. Bladgjødsling med Actisil på nyplantede planter, øger deres etableringsevne. Inneholder Organisk stabilisert (Orto-)kiselsyre: 1,7%. Herav 0,6% rent kisel (Si). Kolinklorid: 52% Kalciumklorid: 9,5% Vægtfylde: 1,12 kg/l EC=LT: 0,76 mS/cm vid 1 liter/1000 liter vand Tilførsel: Bær: Under blomstring når bærene begynner at utvikles gis 0,4 l/ha i 400 l vand. Behandlingen gjentas hver 7. dag. Efterårsbehandling efter høst med 1 l/ha øger vinter hårdførheden. Frugt: 0,3 l/ha i 300 l vand. Efter anden kartfall gis hver 7. - 10. dag. I alt 4 behandlinger. Rotgrønnsaker: Bladgjødsling ca. 8 og 2 uker før høst 1 l/ha i 800 l vand. Salat og andre bladgrønnsaker: Start når bladene begynner at utvikle. Gjenta hver 7. dag frem til en uke før høst. 0,5 l/ha i 400 l vand. Kål: 1 uke efter plantning, gjenta efter 7 dage samt 2 gange før høst 0,5 l/ha i 400 l vand.