YaraVita

YaraVita® ferdig formulert, flytende gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland ved sprøyting med åkersprøyte. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. Kan tankblandes med de fleste plantevernmidler.

Svein Tandberg anbefaler YaraVita bladgjødsling

Mange steder er det allerede tid for bladgjødsling.
Jan-Eivind Kvam-Andersen har besøkt Svein Tandberg, som jobber i Felleskjøpet Agri på Modum, for å høre om interessen for bladgjødsling.