YaraVita

YaraVita® ferdig formulert, flytende gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland ved sprøyting med åkersprøyte. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. Kan tankblandes med de fleste plantevernmidler.

YaraVita Gramitrel - bladgjødsel tilpasset behovet i korn

Per Martin Lea, fagkonsulent plantekultur i Norgesfôr, forteller hvordan man bruker bladgjødsel som supplement til fast mineralgjødsel i korn. Les mer om hvordan YaraVita Gramitrel kan hjelpe deg å forebygge næringsmangel i korn.

Svein Tandberg anbefaler YaraVita bladgjødsling

Mange steder er det allerede tid for bladgjødsling.
Jan-Eivind Kvam-Andersen har besøkt Svein Tandberg, som jobber i Felleskjøpet Agri på Modum, for å høre om interessen for bladgjødsling.

Gjødslingsråd relatert til YaraVita-produkter

Her finner du artikler og reportasjer om YaraVita-produkter.