Yara Biostimulanter

Yara vil i de kommende år introdusere en rekke Biostimulanter under fellesnavnet BioTryg. Bio står for biologisk, Tryg står for, at det er trygt å bruke. Det første produkt er nå på markedet under navnet YaraVita Biotrac.

Biotryg

YaraVita Biotrac hører til gruppen av biostimulanter som inneholder  tangekstrakt (Seaweed). 
YaraVita Biotrac inneholder en blanding av næringsstoffer og ekstrakter fra tang av typen Ascophyllum nodosum. Denne sammensetning er velegnet til å hjelpe planter gjennom enhver form for stress og dermed øke avling og forbedre kvaliteten.

Biostimulanter bør betegnes som en forsikring

Når planter utsettes for stress som følge av tørke, overvanning, kulde, hete, høye saltkonsentrasjoner m.m., vil det i plantene dannes frie radikaler. Disse frie radikaler vil oksidere (etse) plantens celler slik at vekst og avling vil bli redusert.

Forsøk og praktisk erfaring har vist at tang av typen Ascophyllum nodosum inneholder flere stoffer som motvirker dannelsen av frie radikaler forårsaket av plantestress.

Behandling med biostimulant skal skje før plantene utsettes for stress. Er plantene utsatt for stress før det behandles med biostimulant vil effekten være mye mindre.
I sjeldne år hvor planter ikke utsettes for noen form for plantestress vil effekten av biostimulant på f.eks. avling være mye mindre enn i normale år med f.eks. kulde og tørke.
Behandling med Biostimulant skal sammenlignes med at man tegner en forsikring. Forsikringen tegnes mot noe man ikke ønsker skal skje, men er uhellet først ute, vil man nødvendigvis ikke unnvære forsikringen.

Det samme er tilfellet med biostimulanter. Vi håper alle på varme og passende med nedbør men vet samtidig, at det kan ende galt både med hensyn på temperatur og nedbør. Ender det med ugunstige dyrkingsforhold betaler en tidlig behandling med biostimulant seg mange ganger hjem i form av bedre vekst, avling og kvalitet.  

YaraVita Biotrac er en absolutt billig investering/forsikring. Behandling med 100-300 ml pr. daa er oftest nok.

Biotrac, innhold og fysiske egenskaper

Graf - Biotryg

De organiske forbindelser som ekstraheres fra brunalgen Ascophyllum nodosum har alle en helt unik innflytelse på plantenes vekst.

Aminosyre:
Spiller en kritisk rolle for stoffskifte prosesser i planter, forebygger stress og stimulerer vekst

Naturlige plantehormoner, Auxiner:
Stimulerer rotvekst og dannelse av nye rothår

Vitaminer:
Viktig for alle enzymer i planter og hemmer oksideringsprosesser i planter (Virker antioksiderende)

Alginsyre:
Styrker cellevegger, stimulerer vekst og forbedrer jordens luft-vannbalanse og evne til å holde på vann i tørre perioder

Polysakkarider:
Viktig for å redusere plantestress. Virker ved å aktivere antioksidant enzymer i plantecellene. Polysakkarider styrker samtidig celleveggene.

Sukkeralkoholer/Manitol:
Opprettholder rette osmotisk trykk i planteceller når planter utsettes for tørkestress.
Manitol hemmer således stress og er samtidig energikilde for planter.
Manitol inngår samtidig i dannelse av de bor-komplekser, som er viktig for dannelse av sterke cellevegger.

Nitrogen og kalium:
Ekstrakt av brunalger gir samtidig et godt tilskudd av nitrogen og kalium. Begge viktige for optimal plantevekst.

Tang-ekstrakt styrket med sink og bor

Tang-ekstrakt fra Yara, er styrket med Zink og Bor. Dette gjør YaraVita Biotrac til et helt unikt produkt. Uten ekstra sink og bor oppnås ikke den fulle effekten av stoffene ekstrahert fra Ascophyllum nodosum.

Sink:
Sink virker stimulerende på dannelse av de naturlige auxiner og aktiverer enzymer, som er viktig for dannelse av proteiner. Samtidig virker sink stresshemmende ved å inngå i det planteenzym, som danner antioksidanter i plantene.

Bor:
Bor er viktig å tilsette, idet tang-ekstrakt, som beskrevet ovenfor, fremmer vekst og celledeling.
Uten tilsetning av ekstra bor vil celleveksten ikke oppnå full styrke.
Bor er samtidig viktig for pollendannelse.

YaraVita Biotrac sikrer at sprøyter og dyser ikke tettes

YaraVita Biotrac virker best utsprøytet som bladgjødsling. YaraVita Biotrac er formulert slik at det ikke tetter sprøyter og dyser. Se figur 1 YaraVita Biotrac har samme unike egenskaper, som alle andre Yara bladgjødseltyper (YaraVita produkter). Produktet er tilsatt spredemiddel, klebemiddel og penetreringsmiddel, som sikrer høyest mulig effekt av produktet.

YaraVita Biiotryg

Figur 1.

YaraVita Biotrac sammenlignet med konkurrerende Biostimulant inneholdende tang-ekstrakt.

 Behandling og forsøk

YaraVita Biotrac brukes i dag verden over på en lang rekke kulturer. Bruk og resultater er samtidig underbygget av en lang rekke forsøk.
Yara har stor erfaring med bruk av Biostimulant så spør oss gjerne til råds om forsøk, dosering og oppskrift for nettopp din kultur.

Biotryg

 

Niels Holmenlund