Vanningsstrategi

Vanning og gjødsling er to begreper som ikke kan skilles. Betegnelsen er gjødselvanning eller ”fertigation” på engelsk. Husk at mer enn 95% av den gjødselen plantene behøver tas opp med vannet som røttene tar opp (planten drikker). De resterende 5 % kan evt. opptas gjennom bladene. Korrekt vanningsstrategi er like viktig eller viktigere enn korrekt gjødslingsstrategi, og næringsmangel i planter skyldes i de fleste tilfeller feil vanning og ikke at det gjødsles for lite.

Av: Niels Holmenlund

 

Både overvanning og for stor uttørking kan hemme næringsopptaket, men husk at langt de fleste planteproblemer og avlingstap oftere skyldes overvanning enn for lite vann.

Hva bruker plantene vann til?

Svaret på dette er kort: Alle livsviktige prosesser.

 1. Vann brukes i alle basale prosesser i planter, som for eksempel fotosyntese, krebs syklus, osmotisk regulering og styring av spalteåpninger. Fra vann (H2O) tilføres plantene også hydrogen H+, som inngår i mange av de organiske forbindelsene som plantene produserer.

 2. Vann brukes som transportør av alle de næringsstoffene plantene opptar fra jorden.

 3. Størstedelen av det vannet som plantene tar opp brukes imidlertid til transpirasjon (fordampning) og kjøling av planter.

Planter kan kjøle seg selv

Som sagt kan planter gjennom transpirasjon kjøle seg selv og til med omgivelsene, hvis de befinner seg i et lukket rom, som f.eks. et veksthus. Plantene kan imidlertid kun kjøle, hvis de tilbys vann nok. Det er her gartneren, de grønne fingre og vanningsstrategien kommer inn i bildet.
Tilbys planter ikke vann nok f.eks. på en sommerdag vil planter komme til å stå i et dilemma. Skal de lukke spalteåpningene for ikke å dø av uttørking eller skal de gå på kompromiss og minske produktiviteten? Planter velger naturligvis å overleve på kort sikt, de lukker spalteåpningene når vi nærmer oss visnegrensen (den grense, hvor plantene skal anstrenge seg for å oppta vannet) med den konsekvens at transpirasjon og vanntransport gjennom plantene stoppes.

For gartneren som vanner for lite, får dette følgende konsekvenser:

 1. På kort sikt stoppes plantens livsviktige prosesser mer eller mindre. Dette minsker naturligvis plantevekst og avling på kort sikt.

 2. Verre er det imidlertid, at plantene varmes opp, når de ikke lengre kan fordampe. Plantevevet når på en solskinnsdag lett en temperatur, hvor enzymer, katalysatorer og prosesser i planter direkte skades eller nedbrytes. Disse skader rettes ikke opp så fort plantene igjen tilbys mer vann. Dette er forklaringen på, at planter som en gang har vært utsatt for vannmangel, først oppnår optimal produksjon og plantevekst flere uker etter at de har vært utsatt for manglende vanning.

Planter kveles av for mye vann

Planterøtter behøver oksygen for å kunne ånde, drikke vann og oppta næringsstoffer. Hvis dyr og mennesker ikke kan ånde dør vi, det samme gjelder for plantens røtter. Det er her gartneren, de grønne fingre og vanningsstrategien igjen kommer inn i bildet.

Det er gartnerens viktigste oppgave å sikre at røtter aldri kommer til å stå uten oksygen/luft i lengre tid av gangen. Den sikreste vei hit er å sikre at det alltid er luftfylte porer i jorden/dyrkningsmediet. Hva er konsekvensene, hvis der ikke er oksygen/luft nok til røttene?

 1. Røttenes næringsopptak reduseres. Dette gjelder spesielt for kalsium, magnesium, fosfor og de fleste mikronæringsstoffer.
 2. Røtter vil langsomt degenerere og senere dø. Skadede røtter er samtidig innfallsvinkel for diverse rotsykdommer (sopp og bakterier).

 3. Vekst og avling vil hemmes i betydelig grad og på lang sikt vil planter dø. Angripes planter av rotsykdommer kan plantedød hurtig inntreffe f.eks. ved angrep av pythium.

 4. Vekst av nye røtter og rothår hemmes.

 

Vanningsstrategi

Uansett kultur, skal det alltid utarbeides en vanningsstrategi. Følgende parametre/ forhold skal være en del av strategien.

 • Husk at det fra 15. august og frem til 15. april er bedre å gi for lite vann fremfor for mye vann. Overvanning er den hyppigste årsak til næringsstoffmangel og misvekst. Oftest er det rikelig med næring i rotsonen, men mangel på oksygen hemmer næringsopptaket.
  Fra 1. mai og frem til medio august er det omvendt, her er det lettere å gi for lite vann enn for mye vann. Plantene skal kunne produsere, fordampe og kjøle. Litt for mye vann om sommeren opptar plantene hurtig fra rotsonen og oksygenmangel ses sjeldent på denne årstiden.
 • Uansett vær skal planter tilbys et minimum av vann med et passende intervall. Kulturen vil alltid bruke et fast minimum av vann. Dette intervallet varierer mye fra årstid til årstid samt plantenes utviklingstrinn.

 • Planter skal utover minimumsvanning vannes etter innstråling. Uansett kultur er det innstrålingen fra solen og evt. kunstlys, som bestemmer plantenes fordampning/vannforbruk.
  Den øyeblikkelige innstråling måles i W/m2, men viktigere er det å kjenne strålingssummen over tid. Strålingssummen måles i Joule/cm2. Det er til enhver tid innstrålingen over tid som bestemmer en kulturs vannforbruk.

 • Det anbefales, at man setter seg grundig inn i kulturens/vekstens vannforbruk pr. målt joule/cm2 og vanner etter dette. Tomatgartnere verden over har f.eks. satt seg grundig inn i dette og vanner om sommeren i dag 3 ml/m2/joule.

 • Start og stopptid for dagens første og siste vanning er en annen parameter, som har stor betydning for plantenes trivsel. Grunnregelen er her, at det aldri må vannes før planter er aktive om morgenen og etter planteaktiviteten er avtatt om kvelden. Vannes det derfor tidlig eller for sent økes risiko for oksygenmangel til røttene.

 

Grønne fingre

Begrepet ” grønne fingre” omtales ofte i gartnerkretser, men hva menes egentlig med dette? I Yara er vi ikke i tvil. Gartneren med grønne fingrer er den gartner, som til enhver tid klarer å tilby sine kulturer nettopp den vann- og gjødselmengde som skal til for i enhver tenkelig situasjon å sikre optimal vekst og produksjon.

Spør gjerne Yara til råds for hjelp til en optimal gjødselvanningsstrategi.