Skal vi bruke mmol, ppm eller mg/l når vi tolker gjødselplaner og analyseresultater?

Gjødselverdier i gjødselplaner og diverse oppfølgende analyser kan oppgis i mmol, ppm eller mg/liter. Dette kan gi anledning til stor forvirring og mye diskusjon. Ofte stilles spørsmålet, ”hva er den riktige benevnelsen å bruke?” Her vil jeg forsøke å svare på dette spørsmålet, men uten å fornærme noen kan jeg på forhånd avsløre at våre hollandske kollegaer rent kjemisk og logisk har rett når de hevder at mmol (millimol) er den riktige benevnelsen å bruke.

Først, hva er et mol?

Et mol er en verdi, som er blitt brukt i det internasjonale enhetssystem. Avogadros konstant (Na) er en fysisk konstant, som angir antallet atomer eller molekyler i et mol av et stoff, konstanten har per definition verdien Na = 6,002214076 x 1023mol-1.

Konstanten er forholdet mellom masseenheten gram og atommasseenheten, altså det antallet molekyler, som kreves for å oppnå massen av en formelenhet (1 mol) av et stoff. Dette kan høres veldig teoretisk ut, men kan forstås så enkelt som at hvis man som gartner har 10 mol av kalium i sin gjødselplan tilsvarer det at melkebonden har 10 melkekuer på sitt bruk.

mmol /en tusendel mol brukes istedet for mol siden innoldet av næringsstoffer pr. liter er meget lavt.


mmol eller mg/liter

mmol kan lett og enkelt omregnes til mg/liter bare man kjenner mol-vekten av atomet eller molekylet. Mol-vekten finner man bl.a. i det periodiske system (se figur 2). Hvis vi fortsetter med kalium, som eksempel er mol-vekten av kalium 39,0983. Et mmol kalium er dermed tilsvarende med 39,0983 mg kalium.

 

blobid1.png

Figur 1: Det periodiske system, hvor vi kan lese av molvekten for de enkelte stoffer.

 

Hvis vi som gartner spør den før omtalte melkebonden, hvor mange kuer han har, svarer han neppe 5.000 kg kuer - han svarer 10 kuer (se foto under). 

 

Står der 10 kuer eller 5000 kg kuer? Det avhenger av øyet som ser! 

 

Hvis vi spør en hollandsk gartner hvor mye kalium han har svarer han 10 mmol, mens vi i nordiske gartneri svarer 390,983 mg kalium. Ut fra denne betraktning må vi nok overgi oss, og for en gangs skyld gi hollenderne rett i at mmol er den rette benevnelse å bruke i forbindelse med gjødselstandarder.

Men vi blir neppe omvendt helt med det samme, så vi fortsetter med mg/liter. Det ligger så dypt i oss alle, at vi nok aldri venner oss til noe annet, tross det forhold at vi konstant må irritere oss over å skulle omregne fra mmol til mg/liter hver gang vi modtar analyseresultater fra hollandske laboratorier.

mg/liter eller ppm

Forklaring på dette er helt logisk. 39,0983 mg kalium pr. liter er helt det samme som 39,0983 ppm kalium pr. liter. Hvorfor er det det? Jo ganske enkelt går det 1.000.000 mg på en liter og ppm er som bekjent Parts Per Million (del pr. million). Der er altså fritt valg og ingen grund til diskusjon når det gjelder valget mellem benevnelsene mg/liter og ppm.

Kreves det ytterligere forklaring til denne lille kjemileksjonen, kontakt meg gjerne.

Niels Holmenlund, Yara
Tlf: +45 22219305