Planter ånder også

At planter gjennom fotosyntesen omdanner karbondioksid (CO2) og vann til sukker og oksygen (O2) er velkjent, men at planter døgnet rundt også ånder, er det oftest for lite fokus på. Når det er mørkt, ånder planter som mennesker og dyr.

Av: Niels Holmenlund, desember 2023

Røtter ånder døgnet rundt for aktivt å kunne oppta vann og næring. En ofte oversett kjensgjerning er at planter også ånder samtidig med at de lager fotosyntese. Denne form for ånding kalles fotorespirasjon eller dagånding.

Ånding om natten

Planter ånder om natten og forbruker dermed en del av de sukkerstoffene plantene har produsert gjennom fotosyntesen om dagen (se figur).


Som gartner skal vi forsøke å begrense nattåndingen slik at minst mulig av sukkerstoffene går til ånding/forbrenning og utskillelse av CO2. Dette gjelder spesielt i perioder hvor fotosyntesen er begrenset av dårlig innstråling som følge av vinter, dårlig vær, eller begrenset bruk av kunstlys som følge av høye strømpriser. Er innstrålingen dårlig, produserer plantene gjennom fotosyntesen om dagen kun en begrenset mengde assimilater/sukkerstoffer. Hvis innstrålingen er ekstremt lav, kan det bety at plantene gjennom ånding forbruker flere sukkerstoffer gjennom den mørke perioden, enn det er produsert om dagen. Konsekvensen av dette blir at plantene svekkes, degenererer eller i dagligtale ”vokser nedad”.

Som gartner er det vår oppgave å begrense svekkelse av plantene minst mulig i de lysfattige perioder. Dette gjøres best ved å justere på nattemperaturen. Jo høyere nattemperatur desto høyere planteaktivitet og ånding er det om natten. Har innstrålingen i de lyse timer vært høy, kan det være en fordel med høy planteaktivitet om natten, hvorfor nattemperaturen skal være relativ høy. Omvendt skal vi etter dager med lav innstråling sette nattemperaturen så lavt som det er fysiologisk mulig. Plantene må ikke skades av kulde, men nattåndingen skal begrenses til et minimum.

Planter utskiller CO2 om natten

Ved ånding utskiller planter, som vi mennesker gjør; CO2 når det er mørkt. Måler man f.eks. i veksthus CO2-konsentrasjonen om morgenen, kan denne lett være nådd et nivå på 700-800 ppm. (2 ganger det naturlige nivå ute). Dette er ikke noe problem, tvertimot kan dette være en fordel, i det fotosyntesen kan starte på full styrke, når lyset tennes eller når solen står opp. Se figur under:


Som gartner skal vi allikevel være oppmerksom på at vi ikke starter CO2 dosering før plantene har startet med å forbruke av den CO2 som naturlig er produsert om natten. Enda viktigere er det allikevel, at vi husker å stoppe evt. CO2 tilførsel i god tid innen lyset slukkes eller solen går ned. Er CO2 konsentrasjonen for høy ved inngangen til natten kan plantene stresses av for høy CO2 konsentrasjon. Vår anbefaling er typisk å stoppe CO2 dosering 1-2 timer innen nattperioden starter.

Røtter ånder

Plantenes røtter har ingen fotosyntese, men skal forsynes med sukkerstoffer fra plantenes overjordiske deler. Røttene skal døgnet rundt forbrenne disse sukkerstoffer for å skaffe energi til rotvekst, danne nye rothår og oppta en lang rekke av de livsviktige næringsstoffer. For å kunne forbrenne sukkerstoffene skal plantene kunne ånde, altså oppta oksygen. Tilføres røttene for lite oksygen kveles de, og røtter degenereres. Dette vil som kjent være fatalt for all plantevekst. (se også nyhetsbrev om næringsmangel og vanningsstrategier).

Fotorespirasjon

Planter ånder samtidig med at de lager fotosyntese. Dette betegnes som fotorespirasjon eller i dagligtale ”dagånding». Hvordan denne dagåndingen helt presist skjer fysiologisk i planter, vil være for detaljert å komme inn på i dette nyhetsbrevet, men den interesserte leser kan på internett og i diverse plantefysiologibøker selv lese mere om dette emnet. Figuren under viser hvordan fotorespirasjonen forløper. Fotorespirasjon, plantene ånder og mister opp til 30 % av den energi som er produsert ved fotosyntesen.

 

 

Det som er praktisk viktig å vite som gartner er at gjennom denne fotorespirasjon kan planter miste opp til 30 % av den energi som plantene danner ved fotosyntesen. Fotorespirasjon er som nattåndingen temperaturavhengig. Jo høyere temperatur desto høyere fotorespirasjon. Kort og godt lyder anbefalingen; unngå både unødige høye dag- og nattemperaturer.

Kontakt gjerne Yara for ytterligere informasjon

Niels Holmenlund, Yara