Næringsstoffenes bevegelighet i planter

I forrige nyhetsbrev beskrev vi årsaker til næringsmangel i planter. I dette nyhetsbrevet vil vi se litt på hvordan næringsmangel viser seg i plantene, samt hvor mobile næringsstoffene er i plantene.

 

Mobilitet av næringsstoffer

Næringsstoffenes evne til å bevege seg rundt i plantene varierer mye fra næringsstoff til næringsstoff. Visse næringsstoffer beveger seg lett rundt i planter. Hvis det oppstår mangel på disse næringsstoffene, tar planten lett disse næringsstoffene fra eldre plantedeler til de unge skuddene, blomster og frukter, hvor næringsstoffene har langt større verdi. Hvor det er tale om mobile næringsstoffer sees mangel på disse næringsstoffene først på de eldste bladene.

imagej3kse.png

Figur 1. Næringsstoffenes mobilitet varierer mye. Symptomer på næringsmangel av mikro og kalsium sees først i toppen, mens symptomer på næringsmangel av magnesium, fosfor, kalium og nitrogen generelt først sees på de eldre bladene.Andre næringsstoffer beveger seg ikke rundt i plantene. Når disse næringsstoffene en gang er plassert i skudd, stengler m.m. forblir de her. Næringsmangel på disse næringsstoffene sees derfor først i de helt unge skudd og blader, som er helt avhengig av at disse næringsstoffene forsynes fra rotsonen eller evt. bladgjødsling.

Næringsmangel på mobile næringsstoffer er sjeldent så skadelige som mangel på immobile næringsstoffer. I mindre grad kan de gamle bladene tømmes for næringsstoffer uten at det skader plantenes vekst og utbytte. Mangel på mobile næringsstoffer vil allikevel alltid være uheldig, hvor det er snakk om bladgrønt (f.eks. salat) og prydplanter.
Næringsmangel av immobile næringsstoffer vil alltid være uheldig. Selv ennå ikke synlig mangel på disse næringsstoffene kan hemme vekst, utbytte og kvalitet.

 

Symptomer på næringsmangel

Symptomer på næringsmangel er mange, og symptomer vil for visse næringsstoffer variere mye fra planteart til planteart. Det finnes egnede oppslagsverker for de enkelte vekstene. Videre kan appen fra Yara: ”Yara CheckIT” anbefales. Som en generell info er symptomer på næringsmangel beskrevet nedenfor.

Symptomer på mangel av mobile næringsstoffer


Nitrogen N:

Bladene blir lyse og gule. Ved vedvarende mangel blir hele planten lys. Man sier gjerne at plantene ser sultne ut.

Foto 1: Kaffeplante med N-mangel

 

Fosfor P:
Mørkegrønne blader med rødlige/fiolette bladstilker. Ved vedvarende mangel stopper plantens vekst helt opp.

Foto 2: Jordbær med P-mangel

 

Kalium K:
Bladene får gule og svidde bladkanter. Ved vedvarende mangel spres symptomer til de yngre bladene. Frukt og bær kan bli misfargede.

Foto 3: Tomat med K-mangel

 

Magnesium Mg:
Bladene blir gulbrune og etter hvert også med en rødlig marmorering. Mangel på magnesium er meget vanlig og oftest tegn på at noe er galt i rotsonen. Ved vedvarende mangel spres symptomene hurtig oppover i plantene.

Foto 4: Tomat med Mg-mangel

 

Svovel S:
Bladene blir gule til gulbrune med gule nerver.

Foto 5: Agurk med S-mangel

 

 

Symptomer på mangel av ikke mobile næringsstoffer


Kalsium Ca:

De øverste bladene blir misdannet. Typisk blir bladene skjeformede med gulbrun bladrand. Kalsiummangel avhjelpes oftest ved å forbedre planteaktiviteten, gjennom lavere luftfuktighet, bedre ventilasjon og mer lys.

Foto 6: Agurk med Ca-mangel

 

Jern Fe:
Unge blad blir gule med helt grønne bladnerver. Etter hvert kun gule flekker i bladplaten.

Foto 7: Jordbær med Fe-mangel

 

Mangan Mn:
Kan forveksles med jernmangel, men oftest sees kun en gulbrun marmorering.

Foto 8: Jordbær med Mn-mangel

 

Sink Zn:
Hemmet bladvekst, skadede bladrander og gule flekker i bladranden. Etter hvert sees brune flekker på bladnerver.

Foto 9: Tomat med Zn-mangel

 

Kobber Cu:
Sees meget sjeldent. Symptomene er døde vekstpunkter, gule blader med hvite spisser.

Foto 10: Agurk med Cu-mangel

 

Bor B:
Symptomer varierer mye fra planteart til planteart. Symptomene kan være døde vekstpunkter, gule og rødfargede flekker i bladplater med brune nerver, som knekker lett.

Foto 11: Paprika med B-mangel

 

Molybden Mo:
De mest utbredte symptomene er hemmede/misdannede vekstpunkter. Gule/brune flekker i bladranden med grønne nerver.

Foto 12: Agurk med Mo-mangel