Næringsinnhold på elementbasis eller oksidbasis?

Historisk har land og dermed gjødselprodusenter valgt å oppgi innhold av næring på to forskjellige måter. Hva som er riktig har lenge vært til diskusjon og blir nok aldri avgjort. Noen oppgir næringsinnholdet på oksidbasis, mens andre oppgir næringsinnholdet på elementbasis. I Skandinavia har vi alltid holdt oss til å oppgi næringsinnholdet på elementbasis, men det hindrer ikke utenlandske gjødselprodusenter fra å oppgi næringsinnholdet på oksidbasis ved salg av gjødsel i Skandinavia.

Stor forvirring

At næringsinnhold kan oppgis på to forskjellige måter, gir ofte anledning til stor forvirring. I Yara blir vi ofte møtt med kommentaren om at våre gjødseltyper inneholder langt mindre gjødsel enn konkurrerende gjødseltyper fra andre produsenter, men dette er langt fra sannheten.
For eksemplel kan vi få høre at våre gjødseltyper kun inneholder 4 % fosfor mens man har fått tilbudt annen lignende gjødsel med 6 % fosfor til lavere pris. Ser man imidlertid på etiketten viser det seg at Yaras gjødsel er oppgitt med 4 % fosfor på elementbasis og det konkurrerende produktet er oppgitt som P2O5 (oksidbasis for fosfor). De 6 % fosfor skal derfor omregnes til elementfosfor og 6 % fosfor blir derfor plutselig kun til 2,6 % fosfor og Yaras gjødseltype endte med å bli den rimeligste!

Omregning fra oksidbasis til elementbasis

Når man skal omregne fra oksidbasis til elementbasis, skal man bare kjenne til molekylvekten av de enkelte stoffene. Resten er ren matematikk. Tar vi utgangspunkt i eksempelet over så veier fosfor (P) 31 mg/mol og oksygen (O) 16 mg/mol. Fosforandelen blir dermed 2*31/(2*31+5*14)*100 % = 43 % av oksidbasis.
Denne fremgangsmåten kan brukes for alle gjødseltyper oppgitt på oksidbasis. På samme vis kan man naturligvis også regne den andre veien fra elementbasis til oksidbasis. For å lette arbeidet er alle næringsstoffene omregnet i tabellen under. Dermed håper vi at ingen lenger tar feil av oksidbasis og elementbasis.

 

Tabell for omregning fra oksidbasis til elementbasis og omvendt

Angitt

Ønsket

Faktor

P

P2O5

2,2914

P2O5

P

0,4364

K

K2O

1,2046

K2O

K

0,8302

Ca

CaO

1,3990

CaO

Ca

0,7147

CaCO3

Ca

0,4004

Ca

CaCO3

2,498

Mg

MgO

1,658

MgO

Mg

0,6031

MgCO3

Mg

0,2880

NO3

N

0,2258

N

NO#

4,4287

NH4

N

0.7770

N

NH4

1,2870

S

SO4

2,9960

SO4

S

0,3340

 

Deklarasjon på gjødselsekkene

For å unngå misforståelser oppgir Yara og andre gjødselprodusenter både verdier på oksidbasis og innhold av næringsstoffer på elementbasis på sekkene. Siden de fleste land verden over velger å oppgi næringsinnholdet på oksidbasis, får oksidbasis første prioritet og innholdet av næringsstoffer på elementbasis 2. prioritet og dermed plassen i parentes (). Se figur 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Innhold av næring på oksidbasis har 1. Prioritet og innhold av næring på elementbasis er oppgitt i parentesen.