Korrekt blanding av stamløsning er det første skritt mot optimal gjødsling

For å unngå utilsiktede utfellinger samt oppnå optimal utnyttelse av gjødsla er det meget viktig at den riktige prosedyren (oppskriften) følges ved hver blanding av gjødsla i stamløsningskarene. Følges ikke de rette prosedyrene, er det stor risiko for utfelling av gjødselsalter, som ikke senere blir oppløst. Dyr gjødsel går til spille og utfellinger kan senere tilstoppe vanningsanlegg og drypp.

Rengjøring av stamløsningskar er viktig innen ny blanding settes i gang. StamløsningI tillegg er det som grunnregel en god idè å ha varmt vann (20-30 grader) tilgjengelig før blanding begynner, siden gjødselstoffer oppløses raskere i varmt vann.

Husk at stamløsningskar som grunnregel aldri må inneholde mer enn 15 % gjødsel. Overskrides denne grensen overskrides oppløselighetsgrensen for flere næringssalter!

Langt de fleste gartnerier har to stamløsningskar til rådighet. Oftest kalt kar A og kar B. Korrekt blanding av disse to kar vil nå bli gjennomgått.

Gjødslingsopplegg med YaraTera Kristalon, vannoppløselige NPK-gjødseltyper

Kar A: (Gjødselkar med YaraTera Calcinit, kalksalpeter)

 1. Fyll karet med 50 % rent vann (råvann), aldri gjødsel i karet før dette!
 2. Tilsett nødvendig syre
 3. Tilsett YaraTera Calcinit, kalksalpeter
 4. Tilsett YaraTera MAG, magnesiumnitrat
 5. Fyll karet helt opp med rent vann

Kar B: (Gjødselkar med fosfat og sulfat)

 1. Fyll karet med 30 % rent vann (råvann)
 2. Tilsett nødvendig syre
 3. Fyll karet med 50-75 % rent vann (råvann), aldri gjødsel i karet før dette
 4. Tilsett YaraTera Kristalon
 5. Tilsett YaraTera Mgs, magnesiumsulfat
 6. Når karet er 90 % fylt, tilsett YaraTera Super FK 30*
 7. Fyll karet helt opp med rent vann
 8. Juster pH til 3,5-4,5

*Magnesiumnitrat må aldri tilsettes kar med YaraTera Super FK 30

Gjødslingsopplegg med YaraTera Krista, vannoppløselig enkeltgjødseltyper

Kar A: (Gjødselkar med YaraTera Calcinit, kalksalpeter)

 1. Fyll karet med 50 % rent vann (råvann), aldri gjødsel i karet før dette!
  gødningskar

  Foto: Elektronisk tvangsomrører er en god investering.

 2. Tilsett nødvendig syre
 3. Tilsett YaraTera Calcinit, kalksalpeter
 4. Tilsett kalsiumklorid
 5. Tilsett YaraTera Krista-produkter i følgende rekkefølge
  1. YaraTera Krista K, kaliumnitrat
  2. YaraTera Krista MAG, magnesiumnitrat
  3. YaraTera Krista MOP, kaliumklorid
 6. Fyll karet helt opp med rent vann

Kar B: (Gjødselkar med fosfat og sulfat)

 1. Fyll karet med 30 % rent vann (råvann)
 2. Tilsett nødvendig syre
 3. Fyll karet med 50-75 % rent vann (råvann), aldri gjødsel i karet før dette!
 4. Tilsett YaraTera Krista-produkter i følgende rekkefølge
  1. YaraTera Krista K, kaliumnitrat
  2. YaraTera Krista MKP, monokaliumfosfat
  3. YaraTera Krista MgS, magnesiumnitrat
 5. Når karet er 90 % fylt, tilsettes
  1. YaraTera Rexolin mikro produkter
  2. YaraTera Super FK 30*
 6. Fyll karet helt opp med rent vann
 7. Juster pH til 3,5-4,5

*Magnesiumnitrat må aldri tilsettes kar med YaraTera Super FK 30

Etter korrekt blanding er gjennomført, er det viktig med god omrøring. Invester gjerne i elektronisk omrøring (se foto). Blandingene må ikke tas i bruk før all gjødsel er 100 % oppløst. Der går ofte flere timer med dette. Ytterligere kan det anbefales å røre i stamløsninger 1-2 ganger daglig i 10-15 minutter. Timer kan med fordel brukes. Dette vil sikre ensartet gjødsling hele veien til stamløsningen er brukt.

Følges ovenstående rekkefølge og prosedyre sikres maksimal utnyttelse av næringsstoffene, næringsmangel forebygges, og vanningssystemer holdes mest mulig rene gjennom hele sesongen.

/Niels Holmenlund, Yara