Kalibrering av måleutstyr

Det er viktig at alle våre måleutstyr er kalibrert og måler riktig. Det er måleutstyret som danner basis for rett gjødselstrategi, vanningsstrategi, klimastyring og mye mer. Er de målte verdiene ikke i orden, styrer vi på et feilaktig grunnlag.

 

pH-målere

pH-målere hører til de måleinstrumenter som oftest skal kalibreres. Elektroden bør renses og vaskes i destillert vann og deretter kalibreres ved både pH 4 og pH 7. Bruk aldri kalibreringsvæske som har vært brukt tidligere. Har man ikke mer ny kalibreringsvæske skal nytt kjøpes inn. Husk at pH-elektroder aldri må tørke ut.
Nykalibrerede pH-målere gir en meget presis pH-verdi, men oftest behøver man bare å vite om pH er for lav (under 5), for høy (over 6,5) eller ok (5,3-6,2). Til dette formålet er pH-strips velegnet og disse krever ingen kalibrering. pH-strips bør oppbevares tørt og kjølig og gjerne i kjøleskap. Kjøp nye nå, så du har på lager til sesongen 2023.

image7e2j.png      imagegnlb.png

 

EC/ledetallsmålere

Ledetall måles i mS/cm (milliSimens pr. cm). Kontrollvæsker kan kjøpes med forskjellig ledetall. Man bør velge den kontrollvæske som er tettest på det ledetallet man oftest har i dyrkingsmediet. Temperaturen på kontrollvæsken skal ligge tett på 20 grader under kalibreringen. Bruk aldri kalibreringsvæske som har vært brukt tidligere. Har man ikke mer ny kalibreringsvæske skal nytt kjøpes inn.

imaged1bhv.png

 

Måleutstyr til måling av vanninnhold i dyrkingsmediet

Det finnes et stort utvalg av måleutstyr til måling av vanninnhold, blant annet tensiometer og water content meter. Felles for alle er at de skal kontrolleres og kalibreres. Finn manualene frem og få det gjort nå.

blobid0.pngKlimasensorer

Til styring av klima i veksthus og tunneler finnes en rekke sensorer. Disse skal alle måle riktig og være velholdt. Mange basale feil skyldes sensorer som viser feil. Den optimale løsning på dette er å lage en avtale med leverandøren av klima computer og utstyr, om at de kommer på besøk og gjennomgår utstyret. Følgende skal gjennomgås:

 • Temperaturfølere:
  • Romtemperatur
  • Rørtemperatur
  • Rottemperatur
 • Fuktighetsfølere: Som minimum skal det kontrolleres at veker fortsatt er fuktige, og at det er fylt vann på.
 • CO2-sensorer
 • Ventilasjon: Åpner og lukker luftvinduer som de skal.
 • Lyssensorer: Det er meget viktig at det måles den rette innstråling, fordi innstrålingen har innflytelse på en rekke faktorer:
  • Vanning
  • Ledetall
  • Temperatur
  • Ventilasjon
  • Rørtemperatur
   Som minimum skal lyssensorer vaskes og rengjøres innen sesongstart.


Husk at godt begynt er halvt fullendt - dere ønskes alle en god dyrkningssesong for 2023.