De viktige mikronæringsstoffene

Det skrives og diskuteres mye om makronæringstoffene N, P, K, osv, men mikronæringsstoffene er like viktige. Forskjellen er bare at plantenes behov for mikronæringsstoffer ligger fra 100 ganger (jern) til 6000 ganger (molybden) lavere enn behovet for nitrogen.

Plantene behøver 6 mikronæringsstoffer; jern (Fe), mangan (Mn), sink (Zn), kobber (Cu), bor (B) og molybden (Mo). Mangler planten kun et av disse næringsstoffene vil plantens vekst stoppe eller det vil oppstå misvekst.

Hvilke funksjoner har egentlig mikronæringsstoffene i planten?

 • Jern (Fe):
  - Meget viktig for dannelse av klorofyll
  - Viktig for en lang rekke ensymer i plantene
 • Mangan (Mn):
  - Sentral del av klorofyllet
  - Sentral del i viktige ensymer
  - Viktig for dannelse av DNA og RNA
 • Sink (Zn):
  - Sentral del i viktige ensymer
 • Kobber (Cu):
  - Del av mange ensymer som styrer fotosyntesen
  - Sentral del i viktige ensymer
 • Bor (B):
  - Styrker celleveggene
  - Viktig for dannelse av pollen
  - Del av DNA
  - Viktig for alle vekstpunkter i plantene
 • Molybden (Mo):
  - Aktiverer ensymer
  - Sentral del i viktige ensymer
  - Viktig for binding av luftens nitrogen (N2)

Jern, mangan, sink og kobber er mikronæringens metaller og opptas alle som kationer(++). Bor opptas som borsyre, H3BO3  og molybden som MoO4÷.

Mikronæring kan tilsettes som enkeltgjødseltyper eller, mye enklere, som mikroblandinger inneholdende alle 6 mikronæringsstoffer i et passende forhold. Yara anbefaler YaraTera Rexolin APN, som er et pulver inneholdende alle mikronæringsstoffene (se tabell 1). Fordelen ved å bruke mikroblanding i pulverform er at produktet i motsetning til flytende mikroblandinger tåler frost og lys. Samtidig er det billig, og det er enkelt å oppbevare.

imageb61dp.png
* Verdi som står på etiketten for EU-gjødselmiddel. Produktet oppfyller krav til et EU-gjødselmiddel.

Tabell 1: YaraTera REXOLIN APN er en krystallinsk blanding av alle 6 mikronæringsstoffer bor, kobber, jern, mangan, sink og molybden. Jern er kjelatert på DTPA. Mangan, kobber og sink er kjelatert på EDTA.

imageq59l.png

Når det gjelder mikronæring er det meget viktig at alle metaller (jern, mangan, sink og kobber) er på kjelatert form. Jern skal være kjelatert som DTPA mens mangan, sink og kobber er mest stabil på EDTA form.
Velges YaraTera Rexolin APN er alle 4 metaller på kjelatert form og man er sikret mot uheldige utfellinger. Velger man å blande mikronæring selv, er det viktig alltid å kjøpe jern, mangan, zink og kobber på kjelatert form. Yara har alle 4 produkter i vårt sortiment. Bruk aldri jern, mangan, sink og kobber på sulfatform. Bor kan tilsettes som Solubor og molybden som natriummolybden.

Av figur 1 (under) fremgår det tydelig hva som skjer hvis kun jern tilsettes på kjelatert form. Mangan, sink og kobber ”stjeler” kjelatet fra jern, som deretter utfeller som tungt oppløselig jernsulfat. Jernsulfat kommer ut i vanningssystemer, hvor det tetter filtre, drypp m.m. Dyrt jernkjelat går tapt og i tillegg får plantene jernmangel.

imagem2fld.png

Figur 1: Tilsettes mangan, sink og kobber som sulfat og jern på kjelat, ser man at allerede ved pH 5,5 er alt mangan, sink og kobber nå på kjelatert form. Disse tre metallene har rett og slett tatt kjelatet fra jern. Jern på kjelat er samtidig redusert og jern er utfelt som jernsulfat.
Hadde mangan, sink og kobber fra starten vært på kjelat form ville jern ha vært stabilt i sin kjelatform også ved stigende pH.

Mikronæring må aldri overdoseres, siden det er kort vei fra det som er optimalt for planten og til det oppstår forgiftning. Rett pH er i denne sammenheng viktig, og pH på 5,5-6,5 er optimalt for opptak av mikronæring. Blir pH for høy reduseres opptaket mens for lav pH kan resultere i bl.a. manganforgiftning.

Hvis du ønsker å se foto av mangelsymptomer eller forgiftningssymptomer på grunn av mikronæring, anbefales det å laste ned Yara appen CheckIT.

Spør gjerne Yara om råd vedrørende optimal mikronæring for nettopp din vekstkultur.